– Försök till mordbrand är ju ett väldigt grovt brott, men vi har tagit hand om utredningen på grund av den misstänktes låga ålder. Men jag vill verkligen poängtera att pojken som är misstänkt bara är misstänkt för ett brott, inte flera.