Det var strax före klockan ett natten mot söndagen som en häftig brand bröt ut i det gamla timmerhuset från 1700-talet. Lågorna stod höga och rökutvecklingen var kraftig, men räddningstjänsten kunde förhindra att den anrika byggnaden på Djurgården totalförstördes. En knapp timme efter att larmet gick var elden släckt och brandmännen kunde lämna platsen.

Polisen betraktade redan från början branden som anlagd, och spärrade av ett stort område kring linbastun. Man har även genomfört en teknisk undersökning - som gett visst resultat.

– Vi har säkrat spår som pekar på att det här var en anlagd brand, säger Lennart Vestergren på Eskilstunapolisen.

Artikelbild

På linbastuns tak finns fortfarande grönt gräs.

Vad är det för typ av spår?

– Det vill jag inte säga något om i nuläget.

De spår som säkrats har nu skickats på analys. Det är oklart när analyssvaren är att vänta. Händelsen rubriceras tillsvidare som grov skadegörelse genom brand.

Jag är lite orolig för hur den ser ut inuti.

Artikelbild

Anna Götzlinger, byggnadsantikvarie på Stadsmuseet i Eskilstuna.

Anna Götzlinger, byggnadsantikvarie

Trots att lågorna hade ett rejält grepp om byggnaden ser den till det yttre ut att ha klarat sig väl. Till och med delar av takets växtlighet har klarat sig.

Artikelbild

Linbastun ser utifrån ut att ha klarat branden väl.

Anna Götzlinger, byggnadsantikvarie på Stadsmuseet i Eskilstuna, törs dock inte ropa hej. Hon har ännu inte tillåtits gå innanför avspärrningarna.

– Den ser ju ut att ha klarat sig relativt bra, men jag är lite orolig för hur den ser ut inuti, säger hon.

Enligt polisen kommer avspärrningarna hävas så snart teknikerna anser sig helt klara.

– Det blir antingen under dagen eller på förmiddagen i morgon, säger Lennart Vestergren på polisen.

Den gamla linbastun från 1700-talet, som flyttades från Skoga i Gillberga till Sörmlandsgården på Djurgården 1929, var sannolikt tom när den brann, enligt Anna Götzlinger.

– Jag tror i alla fall inte att det fanns någonting i den. Den har liksom varit sitt eget föremål, säger hon.