Ebo-lagen ger en asylsökande rätt att bosätta sig var den vill och samtidigt få statligt bidrag i form av dagersättning på 71 kronor. Men 32 kommuner, däribland Eskilstuna, har av regeringen fått rätt att välja områden i kommunen som ska vara undantagna från ebo. Tidningen har tidigare skrivit om att S och M, liksom SD,  vill undanta hela kommunen. Och den inställningen blir nu också kommunens officiella linje. Beslutet ska fattas i samråd med länsstyrelsen för att sedan klubbas i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Det finns dock en spricka i majoriteten där C står för en avvikande linje. Kommunalrådet Arne Jonsson välkomnar möjligheten att undanta vissa utsatta områden - men inte hela kommunen:

– Om vi definierar hela Eskilstuna som ett enda stort utsatt område målar vi upp en mörk bild av vår kommun – både inåt och utåt.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S), menar att administrationen underlättas om hela kommunen undantas från ebo-lagen. Han skriver i ett pressmeddelande att den stora inflyttningen av "personer med oerhört lång resa till egen försörjning" är större än kommunen mäktar med.

Jari Puustinen (M) säger att regeringens avsikt förmodligen var att man endast skulle kunna undanta vissa stadsdelar.

– Men direktiven från har varit oklara och då blir det så här. Det ekonomiska biståndet ökar för varje månad och när vi nu har den här möjligheten tar vi den.