Trängseln var stor bland besökare och utställare när den årliga radiomässan anordnades på Munktellarenan under lördagen.

Mässan är mycket populär och lockar folk från hela Norden. Här säljs allt som kan behövas för den som ägnar sig åt hobbyn; radioapparater, antenner, datorer, tillbehör och elektronik.

‒Folk kommer hit därför att det går att göra bra fynd, säger Håkan Karlsson.

Eskilstuna sändareamatörer firar för övrigt 40-årsjubileum i år och har cirka 90 medlemmar, varav den övervägande delen är män.

‒Så är det tyvärr. Det är ju traditionellt män som sysslar med den här typen av teknik. Men vi har flera kvinnliga medlemmar och dessutom en föryngring i föreningen där ett flertal nya medlemmar tagit licens de senaste åren.