Det har gått en månad sedan Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljös (ESEM) nya tillståndsansökan, för hantering av brandfarlig vara, delvis fick tummen ner av räddningstjänsten. Det kommunala energibolagets ansökan godkändes på sex av totalt tio punkter. De brister som identifierades var bland annat kopplade till rötkammare, gasklocka och rörledningar.

Enligt Camilla Dahlén, biträdande räddningschef i Eskilstuna kommun har tre av bristerna åtgärdats under de veckor som gått. Bolaget har bland skaffat ett odöriseringsmedel som, genom en stark doft, ska varna vid gasläckage. Ett flertal felaktiga ventiler i anslutning till gasfacklan med tillhörande rörsystem har också bytts ut.

Bristerna kring gasledningen, som ska föra förädlad gas mellan reningsverket och tankstationen för fordonsgas på Fraktgatan, kvarstår dock. Det är också den mest svåråtgärdade bristen. Bolaget ska visa att markförhållandena för den underjordiska ledningen är säkra, och om de inte är det ska marken åtgärdas.

Peter Keller är tillförordnad chef för affärsområde energi vid ESEM.

Enligt honom visar en preliminär rapport kring skredrisken att stabiliserande åtgärder sannolikt måste göras på båda sidor om Eskilstunaån.

Säkerhetsmarginalen för att undvika ett skred måste öka.

Peter Keller på ESEM

– Säkerhetsmarginalen för att undvika ett skred måste öka. Utifrån de undersökningar som är gjorda så har vi inte tillräckligt stor marginal i dag och troligen måste vi vidta åtgärder.

Kan det bli aktuellt att lägga en helt ny ledning?

– Nej, det tror vi inte. Det är markbeskaffenheten som är problemet, inte ledningen. Det finns flera geotekniska lösningar på hur man kan stabilisera marken, säger Peter Keller.

I nuläget vet ingen när gas åter kan transporteras i ledningen. Allt beror på hur mycket arbete som måste göras för att stabilisera marken.

Enligt Peter Keller rör det sig om månader, inte år.

– Vi ska kunna starta efter årsskiftet men om arbetet tar två, tre eller fem månader vet jag inte. Det handlar om att påla marken och det är inte jätteavancerat, säger han.

Under flera dagar den senaste månaden har ESEM tvingats släppa ut, kallfackla, rågas. Detta för att, i enlighet med räddningstjänstens krav, kunna byta ut felaktiga ventiler och komponenter. En konsekvens av kallfacklingen är att oförbränd och miljöfarlig rågas gått rakt ut i atmosfären.

– Anläggningen har delvis stängts av vid två tillfällen, det längsta stoppet var i storleksordningen två till tre, dagar och det andra en dag. Jag kan inte säga hur mycket metangas och andra restgaser från rötningen som har släppts ut under tiden. Vi har försökt minimera utsläppen genom att bromsa produktionen och använda så mycket gas som möjligt till att värma lokalerna, säger Peter Keller.