– Vi förbereder oss för att ta över regeringsmakten och då vill jag lyssna på företagare i Eskilstuna, stora och små företag, olika branscher, och höra vad som är viktigt för dem, säger Jan Björklund, Liberalernas partiledare.

Det var fullsatt runt bordet under frukosten på Clarion Collection Hotel Bolinder Munktell. Några som närvarade var Björn Lindgren, regionchef för Svenskt näringsliv i Södermanland som bjöd in till mötet, och Roger Pihl från Företagarna. Även representanter för vården infann sig för att diskutera med partiledaren.

– Det var jätteintressant, vi har kommit hit för att vi är väldigt intresserade av att bevaka vård- och omsorgsfrågor. Liberalerna har ett väldigt bra program och jag hoppas att det kan bli en förändring vad det gäller företagsfrågor och ny regering. Vi vill visa att det verkligen behövs privata initiativ, säger Karin Bogen, vd för bland annat vårdcentralen Smeden.

Artikelbild

Jan Björklund (L) och Karin Bogen, vd för bland annat vårdcentralen Smederna.

Jan Björklund diskuterade tillsammans med företagarna vikten av att det måste ske stora förändringar och pekar på många olika reformer som måste genomföras i Sverige.

– Vi behöver en arbetsmarknadsreform. Vi behöver en lagstiftning där vi går på kompetens.

Ett förslag som Liberalerna ville föra fram var att återinföra jobb som inte kräver lika hög utbildning för att människor enklare ska få in en fot på arbetsmarknaden, och då måste man acceptera en lägre ingångslön menade Jan Björklund och fortsätter:

– På ett sjukhus måste någon bädda sängar, bära matbricka och hämta patienter i väntrummen. Det behöver man inte fem års utbildning för som sjuksköterskorna har. Då löser man två problem, arbetslösa får jobb och de högutbildade kan ägna sig åt det de är utbildade för.

Artikelbild

Diskussionen var i full gång under hela morgonmötet.

Frågor om arbetsmarknaden hör ihop med skol- och utbildningsfrågan menar Jan Björklund och där vill han se stora förändringar.

– Att få välutbildade ungdomar är A och O för näringslivet, som också kan hjälpa till att integrera nyanlända i Sverige.

– Sveriges viktigaste framtidfråga är tillsist skolan. Det är en tredjedel av alla ungdomar som inte går färdigt gymnasiet i dag. Det riskerar att skapa ett socialt utanförskap i framtiden som är mycket stort, med sociala problem och kriminalitet. Vi måste förbättra resultaten i skolan, säger Jan Björklund.

Efter skolreformen 2011 gick Pisa-resultaten, som mäter 15-åringars kunskaper inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap, upp år 2015 för första gången på 30 år men nu sjunker de igen. Liberalerna vill återförstatliga skolan och menar på att kommunerna inte klarat av uppgiften själva.

– Vi måste göra en ny skolreform. Vi har för många obehöriga lärare och kommunerna klarar inte av skolan. Kommunerna har inte klarat av att upprätthålla läraryrkets status och lönenivåer och det avspeglar sig nu.

Det som också diskuterades på mötet var den kommunala byråkratin i Eskilstuna, som många företag upplevde var värre än på många andra håll.

– Det är dåligt för Eskilstuna, för då skapas det inte lika mycket jobb som det skulle kunna göra, säger Jan Björklund.

– Kommunen har haft ett socialdemokratiskt styrande i flera generationer som inte har haft så stor förståelse för småföretagarnas villkor, där har vi en stor utmaning. De nya jobben i Sverige kommer nästan alltid i små företag, då måste man ha goda villkor för småföretagen, avslutar han.