Det är Carl-Erik Almskoug i Arboga, som är ansvarig för regleringen av vattennivåerna för Hjälmarens vattenförbunds räkning och som ofta går till väders för att kolla hur vattenflödena ser ut.

Just den senaste tiden har det varit för molnigt för honom att flyga och skaffa sig överblick, men han vet ändå att hela Örebro län är helt mättat på vatten.

– Det finns inte ett hål som inte är fyllt med vatten just nu, säger Carl-Erik Almskoug. Vi har tillflöden från Svartån, Almbro och Karlslund till Hjälmaren som totalt ligger på mellan 85 och 90 kubikmeter vatten per sekund.

Artikelbild

| Det ser ut som om Eskilstunaån flyter stilla, men den fylls stadigt på just nu med stora vattenmängder.

Men att tala om rekord eller förhöjda risker vill han inte göra. Både 2000 och 2001 bjöd på ett liknande väder som nu.

Allt står dock i bjärt kontrast till de senaste somrarnas stora bekymmer med för lågt vatten i Hjälmaren. Det var många båtägare som slog larm om för lågt vatten.

Då fick dammluckorna stängas helt.

Nu ett halvår senare har vattendjupet, enligt SMHI:s mätningar, legat stadigt på 22,10 meter och då krävs så mycket reglering som man kan uppbåda.

Artikelbild

| Vattennivåerna i Eskilstunaån närmar sig rekord för årstiden.

– Vi har nu under måndagsmorgonen öppnat alla 36 dammluckorna vid både Hyndevadsdammen och Rosenforsdammen, fortsätter Carl-Erik Almskoug. Så mycket mer kan vi faktiskt inte göra.

Carl-Erik Almskoug kollar vattennivåerna om och om igen varje dag. Han gör också ständigt nya beräkningar och vet precis hur det bästa scenariot ser ut just nu:

Artikelbild

| Eftersom tillflödet av vatten till Hjälmaren ligger på mellan 85 och 90 kubikmeter vatten per sekund måste samma mängd vatten släppas genom dammluckorna i Rosenfors i Skogstorp. .

– Det måste slutar regna och det får gärna fortsätta att vara plusgrader.

Frågan om det finns något positivt som kommer ut av den senaste tidens eviga regnande kan Susanne Skyllerstedt,  som är samordnare på vatten-, miljö- och klimatenheten på Länsstyrelsen i Sörmlands län, besvara:

Artikelbild

| Just nu passerar så optimalt mycket vatten som kan i Eskilstunaån.

– I de stora magasinen är nivåerna fortfarande väldigt låga. Vädret till trots. I de mindre magasinen märks det däremot en förändring. Här har nivåerna stigit den senaste tiden.

RÄTTELSE: I gårdagens artikel påstod vi felaktigt att Lauri Sankari är vattenreglerare. Det är han inte. Inte för Hjälmarens vattenförbunds räkning.

Artikelbild

| Alla dammluckorna vid Rosenforsdammen i Skogstorp är vidöppna just nu.

Vattenreglerare är sedan flera år tillbaka Carl-Erik Almskoug, som bekräftar att vattennivån i Hjälmaren, enligt SMHI:s mätningar, tangerar 22,10 meter.

Vi uppgav också att det är en bra affär för kraftstationerna.

Artikelbild

| Årets sista vårflod lär med all säkerhet följas av en rekordtidig ny vårflod strax efter nyår. "Det måste sluta regna nu", säger vattenregleraren Carl-Erik Almskoug.

– Det stämmer inte riktigt, säger Björn Larsson, ordförande i Hjälmarens vattenförbund. Turbinerna kan inte tillgodogöra sig hela mängden med vatten som släpps på, stora mängder går förbi och till spillo.