Sedan 21 år tillbaka kartlägger hela Veckans affärers lista över näringslivets mäktigaste kvinnor 2019.