Att temavalet föll på kärlek och romantik hänger ihop med att parkförvaltningarna i Eskilstuna och Torshälla har fusionerats och inte längre jobbar var för sig. Kommunens gamla växthus i Torshälla är inte längre i bruk. Sedan tre år är verksamheten samlad i kommunens moderna växthus på Tång Lindströms väg där man arrangerade ett öppet hus för allmänheten under lördagen.

– Det finns ett stort växtintresse bland allmänheten och vi vill gärna bidra till det genom att ge alla en samlad bild av vad det är vi gör här, säger Cecilia Knutsson.

Och som besökare är det onekligen lätt att imponeras av all blomprakt, men även hur anläggningen är uppbyggd.

Artikelbild

I det högteknologiska växthuset på Tång Lindströms väg är mycket av arbetet automatiserat.

– Det är ett högteknologiskt system och det är väl först nu, tre år efter invigningen, som vi börjar bli kompisar med växthuset.

Hon syftar på de anpassningar och justeringar som vidtagits för att nå optimalt resultat.

– Tidigare växthus var ju rena glasväxthus där man hade några mätinstrument. Det här huset är byggt i isolerplast och är miljömässigt hållbart med mycket mindre energispill. Vattnet återanvänds, luftning och skuggning sker med automatik, liksom fukt- och temperaturinställningar.

Till vårsäsongen odlar man upp 70000 blommor som sedan planteras ut på olika platser i kommunen. 50000 blommor ska ut nu i början av juni och till höstsäsongen handlar det om 15000 blommor.

Artikelbild

50 000 blommor i växthuset ska planteras i Eskilstuna i sommar.

– Det är 100 olika sorters blommor som vi planterar nu i sommar, säger Linda Johansson, parkarbetare och kvalitetsansvarig på avdelningen, vars personal möter mycket uppskattning av Eskilstunaborna för sitt jobb.

– Det är väldigt kul, vi får jättemycket beröm. Vi försöker ha olika färgteman och det romantiska temat i sommar kommer att gå i kärlekens färger.

Artikelbild

Cecilia Knutsson är verksamhetschef på kommunens park- och naturavdelningen. Under lördagen var hon med och arrangerade öppet hus i växthuset och här ses hon bland en av sina favoritblommor, scharlakanssalvia. Den hör till de 100 sorters blommor som snart ska planteras ut i parker och andra platser i Eskilstuna.

Efter varje säsong sker en utvärdering.

– Vi kollar trender och gör omvärldsspaningar för att söka inspiration. Vi ska vara modiga och utmana också för att visa vår växtkunnighet, säger Cecilia Knutsson.

De senaste veckornas värmebölja ställer dock till det för växtteamet.

– Vi ska ha möte på tisdag för att se vad vi måste göra som en konsekvens av hettan. Det är ju bevattningsförbud och när vi inte kan använda å-vatten blir det problem som gör att en hel del blommor måste plockas bort.