Runexperten Magnus Källström vid Riksantikvarieämbetet var på plats i Eskilstuna i fredags för att se runstenen med egna ögon.

Han säger att stenen, som uppmärksammades i onsdags, inte längre ligger halvt dold i vatten. Den är i god kondition och betydligt större än förväntat.

– Den mäter inte mindre än 4,2 meter i längd, varav det oristade rotpartiet bara utgör cirka 80 centimeter. I upprest skick kommer stenen alltså att mäta 3,4 meter över mark, vilket gör den till en av de högsta i Sörmland. Samtidigt är den inte särskilt tjock, endast cirka 35 centimeter på det tjockaste stället – så det är litet av ett under att den inte någon gång har knäckts på mitten, skriver Magnus Källström på myndighetens blogg.

Han hade hoppats att kunna gå igenom texten lite noggrannare men vågar sig ändå på en fundering.

– Det var dåligt med sol och stenen var för lerig för att det skulle kunna gå att göra något vettigt. Jag tror att stenen har legat i själva vägbanan i en äldre väg, och därför blivit nött. Den högra kantens underliga form visade sig däremot vara stenens ursprungliga, och ingen skada, säger Magnus Källström till Eskilstuna-Kuriren.

En arkeologisk undersökning ska påbörjas inom någon vecka för att försöka fastställa den plats där stenen ursprungligen var rest.

– Stenen kommer att placeras på en tillfällig plats, där vi kan rengöra och undersöka den. Sedan ska den målas upp och resas i närheten av fyndplatsen, så att alla ska kunna se och uppleva den, säger Magnus Källström.

Enligt Trafikverkets projektledare för cykelvägsbygget, Magnus Persson, ska den arkeologiska undersökningen inte att behöva påverka tidtabellen.

– Området som ska undersökas är inte större än 25-30 kvadratmeter. Jag räknar med att cykelvägen kan invigas före jul som planerat. Vi kommer också att ordna en platå där stenen kan stå, säger han.