Och han betonar att polisen har lagt allt annat arbete åt sidan för att ägna sig åt mordutredningen.

Han berättar att polisen också har "aktiverat" en speciell organisation som går under namnet PUG, för att arbeta med utredningen.

– Man arbetar så vid samtliga grova våldsbrott. Det är ett nationellt koncept, berättar Franzell.

I korthet kan man beskriva arbetsmetoden PUG (polisens metodstöd för utredning av grova våldsbrott), som att man kraftsamlar metodiskt, direkt i utredningens början. Det handlar om hur man organiserar utredningsteamen, hur man hanterar de omfattande informationsmängder som teamen får fram, hur man tar emot tips från allmänheten, hur dörrknackningsaktioner ska genomföras, hur man letar motiv och så vidare.

All information ska sedan systematiskt bearbetas och analyseras för att ligga till grund för beslut om fortsatt inriktning och prioriteringar inom utredningen.

Lars Franzell betonar att polisen alltid är tacksam för om vittnen eller folk som vet något, hör av sig till polisen när brott äger rum.

Hur tar de kontakt?

– På vårt telefonnummer 114 14. Det gäller iakttagelser från Skogsängen i går, måndag kväll, fram till klockan 22.41 och tiden därefter. säger Lars Franzell.