Starten för årets stora löparbegivenhet i Eskilstuna närmar sig. Prognosen pekar mot att 1 500 löpare kommer att delta i Å-loppet som i år Eskilstuna kommuns hemsida. Ett flertal hållplatser dras in under loppet och körvägar ändras. Se alla ändringar i faktarutan.