Deltog gjorde Eskilstunapolitikerna Jari Puustinen och Filip Rundström samt landstingsrådet Magnus Leivik. Den sistnämnde inledde med en lägesrapport kring vad man anser vara en nedåtgående trygghetsspiral, i samhället i stort och i anslutning till vårdinrättningar.

– Det är framförallt ett Eskilstunafenomen, men det sprider sig, säger Magnus Leivik.

I fokus stod sjukhusens sårbarhet, något som illustrerades med hur de tre moderaterna fritt promenerat genom sjukhuset på väg till pressträffen. Sårbarheten handlar dock inte enbart om öppna dörrar, utan även om potentiella krissituationer, utmaningar som enligt Moderaterna kräver fördjupad samverkan mellan kommun och landsting.

– Ett starkt samarbete är en fråga vi går till val på. Där har vi sett att det inte fungerat. Intresset, om det alls har funnits bland dem som styrt, har i alla fall inte synts, säger Magnus Leivik.

Bland de konkreta förslag som presenterades fanns skyddsvästar till ambulanspersonal, utökad kameraövervakning, rätt att visitera besökare och säkerhetsklassade vårdplatser. Magnus Leivik passade även på att skicka en passning till riksdagen angående att delar av åtgärdspaketet inte kan genomföras med nuvarande lagstiftning.

– Det finns delar som är integritetskänsliga, och det har vi respekt för. Å andra sidan ska vi leverera vård dygnet runt i en miljö som vi själva inte styr över.

Utöver sjukhusets säkerhet presenterades även planer för det övriga sjukhusområdet. Parkeringen som för några år sedan var tänkt att husera ett nytt polishus ska bli bostäder och lokaler. Det planerade parkeringsgaraget ska byggas ut på höjden och svälja även Djurgårdsskolans personalparkering. Denna ska i sin tur rivas och ge plats för en utbyggnad av skolan. Man vill även leda bort biltrafiken från skolans entré.

– Det här är inga förslag som hostats fram för en valrörelse. Det här är en åtgärd för att skapa en säker och trygg stadsdel helt och hållet, en utveckling för Eskilstuna, säger Jari Puustinen.

Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) ställer sig frågande till Magnus Leiviks utspel om det bristfälliga samarbetet mellan kommuner och landsting.

– Vi har ett väldigt gott samarbete även om vi givetvis alltid kan göra lite bättre och lite mer. Att Moderaterna inte ser det kan bero på att de inte finns med i de sammanhangen med tanke på att de sitter i opposition i landstinget.

Monica Johansson menar vidare att delar av Moderaternas förslag är sådant som landstinget redan jobbar med. Bland annat vad gäller trygghetsåtgärder, säkrad el- och vattenförsörjning i krissituationer och säkerhetsklassade vårdplatser. Skyddsvästar och visitation är hon däremot tveksam till.

– Ambulanspersonal ska inte gå in i hotfulla situationer över huvud taget, de ska invänta polis. Vi är för kameror men det ska vara där det behövs. Det pågår en mängd saker kan jag säga. Mycket handlar för Moderaterna om att slå in öppna dörrar.