Det är Skolinspektionen som beslutar om tillstånd för friskolor att starta utbildningar. Men berörda kommuner är remissinstanser och har därmed möjlighet att yttra sig.

Kommunstyrelsen i Eskilstuna hade under veckans sammanträde tio friskoleansökningar att ta ställning till. Sju av dem gällde gymnasier i Västerås. Dessa hade Eskilstuna inga synpunkter om.

Tre ansökningar gällde gymnasier i Eskilstuna.

Thorengruppen AB vill starta Thoren Business school Eskilstuna med programmen ekonomi, samhällsvetenskap, naturvetenskap samt handel- och administration. Totalt 243 platser fullt utbyggt.

Lärande i Sverige vill utöka Realgymnasiet med programmen hotell- och turism, restaurang och livsmedel samt fordon och transport. Totalt 45 nya platser.

Kunskapscompaniet vill utöka sitt gymnasium med el- och energiprogrammet samt vård- och omsorgsprogrammet. Totalt 150 platser fullt utbyggd.

Socialdemokraternas linje var att säga ja till Kunskapscompaniet, men nej till de två andra.

– Vi ser på ansökningarna ur ett helhetsperspektiv, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna.

– En aspekt är att vi vill vara trygga med att det är seriösa aktörer som driver skolorna. Och att det har blåst en del om Thorens Business school i media är svårt att bortse i från.

S tar också stor hänsyn till vilken effekt nya friskolor kan få på de kommunala gymnasierna. Samtliga ansökta utbildningar finns i dag redan i kommunal regi.

– Med tanke på den omställning våra gymnasier genomgår vill vi ogärna utsätta dem för ytterligare press. Däremot är det stor efterfrågan på arbetsmarknaden för de utbildningarna Kunskapscompaniet vill starta. Därför ser vi det som ett komplement.

Majoritetskollegorna Moderaterna och Centerpartiet sa ja till alla tre friskolorna.

– Eskilstuna behöver all hjälp vi kan få med att utöka antalet platser i gymnasiet, vi kan inte bygga allt själva, säger kommunalrådet Jari Puustinen (M) som också är ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Liberalerna tyckte som M och C, medan Vänsterpartiet ville avslå samtliga.

Därmed fick SD en vågmästarroll. Och eftersom partiet gick på samma linje som S blev beslutet som S önskade.

Nu ligger avgörandet hos Skolinspektionen.