Under natten mellan söndag och måndag utsattes Munktellarenan i Eskilstuna för skadegörelse. Någon eller några personer hade saboterat avloppen i två omklädningsrum genom att täppa för både handfat och duschar vilket orsakade en stor översvämning och spred sig in till andra lokaler i anläggningen.

Dörrarna till de drabbade omklädningsrummen är dock försedda med kodlås och den/de som orsakade översvämningen tros ha smitit in i omklädningsrummen strax innan stängning vid 19-tiden under söndagen.

– Det var den tidiga städpersonalen som upptäckte översvämningen i morse och kunde stänga av kranarna. Men då hade de redan stått på i ungefär tolv timmar samtidigt som avloppen täppts igen vilket resulterade i en större översvämning, säger Daniel Silvborn, arbetsledare på kultur- och fritidsförvaltningen på Eskilstuna kommun.

Artikelbild

| Munktellarenan blev utsatt för skadegörelse under natten mellan söndag och måndag.

Allra värst drabbad av skadegörelsen är RF-SISU Sörmland.

När tidningen besökte platsen var saneringsarbetet påbörjat och det mesta av vattnet hade tagits bort. Däremot syntes både papper och diskproppar som använts för att täppa igen flera av avloppen och orsakat översvämningen.

– RF-SISU Sörmland blev direkt drabbade av den här skadegörelsen. Flera ställen i deras lokaler stod i en eller flera centimeter vatten och det var enormt mycket vatten överallt. Jag har svårt att se att den eller dem som har gjort det här bara har använt sig av papper för det hade lösts upp under natten, säger Silvborn.

En anmälan om skadegörelse är upprättad och kostnaderna för saneringsarbetet kommer uppskattningsvis att ligga mellan 20 000 och 100 000 kronor beroende på skadornas omfattning.

Artikelbild

| Ett stort saneringsarbete är nu inlett och under tiden tvingas RF-SISU Sörmland flytta delar av sin verksamhet till andra lokaler inne i Munktellarenan.

Dessutom tvingas RF-SISU Sörmland flytta delar av sin verksamhet till andra delar av Munktellarenans lokaler då toaletter, kökspentryn, förråd, konferensrum, kontor och allmänytor i deras befintliga kontorsmiljö skadats av översvämningen.

– Det här med skadegörelse är ett pågående problem i Munktellarenans lokaler, men det har kanske inte varit så här stort förut. Vi har haft problem med skador i huset tidigare och en viss skadegörelseproblematik. Det har funnits personer som ställt till med oreda och det här kanske är en effekt av det men det är svårt att svara på vilka åtgärder som måste göras för att få stopp på det, säger Daniel Silvborn.