Byggbolaget Carnegie har planer på att bygga tre hyreshus i sex våningar vid Ekenhillsvägen i Hällby.

[map type="google-maps" lat="59.3935508741945" long="16.417646013769513" zoom="16" view_type="roadmap" marker="true"]

Företaget har gjort upp med kommunen om ett exploateringsavtal där kommunen överlåter mark för 4,5 miljoner kronor. Avtalet förutsätter att detaljplanen för området vinner laga kraft.

Artikelbild

Den skyddsvärda ädelgranen vid Ekenhillsvägen i Hällby beskrivs som unik för Sverige. Men den står i vägen för de byggplaner som finns i området och kan komma att fällas.

Den detaljplan det gäller ligger i Hällbybrunns västra del och ett av syftena med planarbetet har varit att ge utökade möjligheter till förtätning av bebyggelsen i tre områden; Ekenhillsvägen, Hagbyvägen och Hagaholmsvägen. När politikerna i nämnden antog planen vid fredagens sammanträde lyfte man bort den del som gäller planerna för Ekenhillsvägen. Orsaken är det stora ädelgran som finns i området, ett träd som tjänstemännen på förvaltningen beskriver som unikt, inte bara för Eskilstuna utan för hela Sverige. Ädelgranen, som har ett skyddsvärde enligt klass n1, mäter 25 meter på höjden och klassas som ett "jätteträd".

I tjänstemannaförslaget ska trädet bevaras. Men det krockar med byggbolagets planer eftersom de då inte kan utnyttja hela byggrätten, vilket skapar merkostnader. Och majoriteten i nämnden vill att det byggs bostäder i Hällby.

– Behovet av bostäder i Hällby är stort och det finns ett stort tryck på att bygga där. Framför allt är det många äldre som hört av sig och som vill att byggnationen ska komma i gång, säger Sarita Hotti (S), stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Vänsterpartiet yrkade på att hela detaljplanen skulle skickas på återremiss medan Liberalerna gick på majoritetens linje. Sverigedemokraterna yrkade på att detaljplanen skulle antas enligt tjänstemannaförslaget.

– V ville veta hur mycket dyrare bygget skulle bli om trädet bevaras och de siffrorna har vi inte. Däremot vet vi att om ett träd som ligger precis vid byggrätten ska vara kvar så blir det dyrare och det är inte försvarbart i det här läget, säger Sarita Hotti.

Nu kommer planen för det aktuella markområdet vid Ekenhillsvägen att ställas ut för granskning på nytt.

– Vi kommer att föra en dialog med länsstyrelsen. Det är de som får värdera om trädet är så pass skyddsvärt att det måste vara kvar.