Nu ska det bli möjligt för injektionsmissbrukare att byta ut sina smutsiga sprutor och kanyler. Det var många från personalen på Mälarsjukhuset som närvarade när bandet utanför entrédörren till verksamheten klipptes.

– Vi ser det som en stark humanitär och medmänsklig insats och vi vill successivt bygga upp ett förtroende, säger Fredrik Lundgren, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L).

Syftet med mottagningen är att förebygga och minska spridningen av hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner. Enligt folkhälsoinstitutet så finns det omkring 300 intravenösa missbrukare i länet där cirka 200 bor i Eskilstuna och Strängnäs.

Artikelbild

Sandra Khouri, 36 år, är hygiensjuksköterska på Mälarsjukhuset och kommer att vara en del av personalstyrkan på sprututbytesverksamheten.

– Vi har ett gott erfarenhetsunderlag att luta oss mot från olika internationella expertorgan. Om man tittar på EU:s smittskyddsmyndighet, Världshälsoorganisationen (WHO) och Socialstyrelsen så säger alla enstämmigt att det här är någonting som man bör införa och som leder till en minskad förekomst av blodsmitta, säger Fredrik Lundgren.

Varför öppnar sprututbytesmottagningen först nu?

– Vi har jobbat för det här från landstingets sida i stor politisk samstämmighet under 7-8 år. Men det har funnits ett kommunalt veto som har omöjliggjort om kommunerna sagt nej. Nu lyfte regering och riksdag det här förbudet förra året för att man såg att det här var något som behövdes och som bör införas i hela landet.

Kommunernas rätt till att säga nej togs bort den första mars 2017 och frågan om att öppna en sprututbytesverksamhet är aktiv i de flesta landsting, enligt SVT.

De som kommer att arbeta på verksamheten är kuratorer, läkare, undersköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor. Ett krav för de som vill byta sina kanyler och sprutor är en inskrivning vid det första besöket och att genomgå blodtester enligt rekommendationer. De finns även möjlighet att vaccinera sig mot hepatit A och B. Allting sker kostnadsfritt och under sekretess. Personalen kommer även att fungera som en mellanhand mellan vård och missbrukare.

– Mina arbetsuppgifter kommer att vara att jag arbetar som sjuksköterska på plats. Jag har arbetat i projektgruppen sedan i höstas. Jag tycker det är ett föredöme att man kan hjälpa alla människor på alla sociala plan, säger Sandra Khouri, hygiensjuksköterska på Mälarsjukhuset.

Mottagningen kommer att ligga i Altheahuset på Mälarsjukhuset. Inledningsvis efter öppningen på måndag kommer mottagningen ha öppet två eftermiddagar i veckan.

För att skriva in sig i sprututbytesprogrammet måste man ha fyllt 18 år och kunna visa upp stickmärken.