I mars skrev tidningen om regeringens satsning på att bryta segregationen och minska klyftorna. 2,2 miljarder kronor ska användas årligen under en tio-årsperiod. I en första omgång har 32 kommuner möjlighet att söka pengar, däribland Eskilstuna.

– Det här ger oss möjligheter att stärka det arbete som pågår för att utjämna de stora skillnader som finns i Eskilstuna när det gäller uppväxt- och levnadsvillkor, hälsa och livslängd. Vår främsta målsättning är att få fler i arbete eftersom det skapar ekonomiska förutsättningar för den enskilde och minskar utanförskapet, säger Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Han hoppas att statsbidraget ska bidra till att kommunen når målet om en arbetslöshetssiffra under tio procent år 2020.

– Jag ser goda möjligheter att vi kan hamna på samma nivå som övriga riket.

Kommunen har gjort vissa förberedande arbeten sedan satsningen blev känd. Förutom kampen mot arbetslöshet och ökad trygghet kommer fokus att ligga på barn och ungas uppväxtvillkor där stadsdelarna Skiftinge, Årby, Nyfors, Fröslunda och Lagersberg ska prioriteras.

– Skola, socialtjänst, kultur- och fritid och arbetsmarknad har gjort en gemensam behovsinventering och tittat på allt från lokala jobbcentrum till öppna förskolor, familjecentraler, brottsförebyggande arbete och att överlag stärka kommunens närvaro i stadsdelarna. Nu när vi fått besked om vilka pengar det handlar om kan vi bli mer konkreta i vår planering, säger kommundirektör Pär Eriksson i ett pressmeddelande.

Klart är att Årby blir först ut i de satsningar som görs direkt efter sommaren. Här planeras bland annat för ett nytt jobbcentrum. Vidare ska etableringen av en ny familjecentral utredas.

Kommunen måste nu formellt ansöka om pengarna för perioden 2018 – 2020. För att beviljas medel krävs en medfinansiering på tio procent. Den 28 februari varje år ska kommunen redovisa sina insatser och vilka resultat det gett.

Moderaterna är kritiska till satsningen som de kallar "projektpolitik". Men partiets ekonomisk-politiske talesperson Elisabet Svantesson vill på en fråga från TT inte svara på om stödet kommer att tas bort om Alliansen får regeringsmakten efter valet.