Det var personal som arbetade inne på Stena recycling på torsdagskvällen som slog larm om branden. Snart var det skarp läge och en både farlig och resurskrävande insats var igång.

Mårten Eskilsson var räddningschef i beredskap under brandkvällen.

– Det var en väldigt kraftig brand. Redan när vår första resurs kom till platsen så brann det i ett stort upplag med avfall, säger han.

Artikelbild

| Mårten Eskilsson var räddningschef i beredskap vid torsdagens brand på Stena recycling i Vilsta industrområde i Eskilstuna.

– Det var lagrat emot en lagerhall och plåtfasaden smälte av värmen så det började brinna inne i byggnaden.

Länge fanns det spridningsrisk även till andra byggnader men även till en dieseltank som stod i närheten. Insatsledaren bestämde sig snabbt för att lägga resurser på att säkra dieseltanken.

– Hade den värmts upp tillräckligt mycket och exploderat hade vi kunnat få stor spridning av brinnande vätska, säger Mårten Eskilsson och fortsätter:

– Då hade det varit fara för personer och byggnader även utanför industriområdet. Vi pratar om en spridning med en radie på 100 meter och kanske mer än så.

Inne på området fanns även gasoltuber som lämnats in för återvinning.

– Det fanns gamla gasflaskor och det är alltid en osäkerhetsfaktor. De kan vara tömda men är inte alltid desarmerade. Inledningsvis fick vi stå så att vi hade byggnader, fordon eller liknande som skydd medan vi arbetade, säger Mårten Eskilsson.

Förutom riskerna som fanns inne på området fanns tidigt även en annan faktor som påverkade arbetet: Alla nyfikna som tog sig till industriområdet för att se branden på nära håll.

– Det var problem redan i ett tidigt skede att det var väldigt mycket folk på plats väldigt fort. Där fick vi hjälp av polisen som spärrade av området, säger Mårten Eskilsson.

Hur påverkade det här er insats?

– Vi själva kände ju att det fanns risk för vår säkerhet med många oklara faktorer på området som vi utsattes för. Då vill vi inte att allmänheten utsätts också. Polisen skickade, jag tror det var, tre patruller som fick rensa undan så kunde vi fokusera på branden.

Larmet om branden kom klockan 19.35 på torsdagen. Räddningstjänsten och personal på Stena recycling hjälptes åt att säkra området, minska spridningsrisken och få branden under kontroll.

Personal från huvudkontoret fanns på plats på Stena recycling dagen efter branden för att bilda sig en uppfattning. Eskilstuna-Kuriren har varit i kontakt med filialschefen som inte haft tid att prata.

Branden beskrivs av polisen som omfattande och har orsakat stora materiella skador.

– Hur det börjat brinna ska utredas nu. Rubriceringen är ”allmänfarlig vårdslöshet genom brand”, säger Peter Gustafsson, inspektör hos polisen.

Röken syntes över stora delar av Eskilstuna och ett viktigt meddelande till allmänheten gick ut till närboende. Först på fredagsmorgonen kunde man blåsa faran över.