Regeringen utsåg på torsdagen Maria Bredberg Pettersson, 56, till ny generaldirektör och chef för Fortifikationsverket. Hon tillträder sin tjänst som generaldirektör den 9 april.

-Jag känner en otrolig ödmjukhet och ansvarsfullhet kring att ta ett sånt här jobb, men samtidigt känns det otroligt stimulerande att få ha ett jobb som innehåller en så samhällsviktig verksamhet. Fortifikationsverkets uppdrag är att bygga en ökad försvarsförmåga. I de tider som vi nu befinner oss i är det en helt central och en otroligt viktig och angelägen verksamhet, säger hon.

Maria Bredberg Pettersson kommer närmast från en befattning på Rikspolischefens kansli vid Polismyndigheten.

-Jag är glad att Maria Bredberg Pettersson har tackat ja till uppdraget som generaldirektör och chef för Fortifikationsverket. Hon har en gedigen CV med erfarenheter som vi bedömt som synnerligen relevanta för Fortifikationsverket. Mot bakgrund av de utmaningar som verket står inför med anledning av det säkerhetspolitiska läget är jag mycket nöjd över denna rekrytering, säger finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund.

Fortifikationsverket ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, såsom fastigheter avsedda för försvarsändamål.

Maria Bredberg Pettersson efterträder Urban Karlström som går i pension efter att ha varit generaldirektör i sex år.

Maria Bredberg Pettersson har jobbat 33 år inom staten i olika ledande befattningar. Hon har arbetat som överdirektör på Rikspolisstyrelsen i sex år. Hon har även jobbat på Regeringskansliet och på Skatteförvaltningen.

‒Jag har pendlat 33 år till Stockholm, med uppehåll för två barnafödslar, säger hon.

Maria Pettersson Bredberg kommer ursprungligen från Sundsvall. Hon flyttade med sina föräldrar till Strängnäs 1976.

‒Jag har blivit kvar i Strängnäs av olika skäl: familj, vänner och allt sånt där.

Kommer du att bo kvar i Strängnäs?

‒Absolut.

Vika är de största utmaningarna i dag för Fortifikationsverket?

‒Det är förmätet för mig att göra någon programförklaring. Det vill jag verkligen inte göra så här i ett inledande skede, men så mycket kan jag säga att givet de ambitioner som finns i att bygga ett starkt totalförsvar så är en av de stora utmaningarna för Fortifikationsverket att hinna med att leverera för att bygga en ökad försvarsförmåga. Det är en helt central uppgift. Sedan finns det många andra saker också som jag ska sätta mig in i och återkomma om.

Fortifikationsverket är en av landets största fastighetsförvaltare. Maria Bredberg Pettersson har suttit i verkets styrelse sedan 2014.

‒Jag är väl förtrogen med hur man styr och leder en statlig myndighet och en statlig verksamhet. Sedan har jag ett gäng med duktiga medarbetare som är specialister inom olika området och så måste det ju vara, säger hon.

De senaste åren har varit något turbulenta för Fortifikationsverket. 2011 föreslog en utredning att verket skulle läggas ner, men regeringen beslutade 2013 att det skulle få vara kvar. Fortifikationsverket har i dag cirka 650 anställda, varav cirka 150 arbetar på huvudkontoret i Eskilstuna. Antalet anställda minskades något i samband med en omorganisation 2015, men har det senaste året börjat öka igen.

‒Sedan kommer myndigheten nu i ett nytt läge där det handlar om att verkligen säkerställa god leverans. Vad det innebär för personalstyrkan är för tidigt för mig att säga, säger Maria Bredberg Pettersson.

Maria Bredberg Petersson bor i Strängnäs med sin make. Hon har två söner, varav den yngsta fortfarande bor hemma. På fritiden tycker Maria Bredberg Pettersson bland annat om att plocka svamp och åka skidor. Hon trivs i Strängnäs.

‒Strängnäs är Mälarens pärla, säger hon.

Maria Bredberg Pettersson tycker även om Eskilstuna som hon på senare tid börjat besöka allt oftare.

‒Eskilstuna har utvecklats otroligt bra. Det är fantastiskt fint och vackert även här. Jag tycker att det är bra livsförutsättningar och så.

Har du några smultronställen i Strängnäs?

‒Ja, och det är mina svampställen och de får du inte veta!