– Konjunkturbedömningen är oförändrad jämfört med kvartal 1, med en viss sättning av orderingången och en liten ökning av nya förfrågningar till företagen, säger Gösta Reinl, vd för Eskilstuna Fabriksförening.

Eskilstuna Fabriksförening genomför fyra konjunkturbedömningar per år bland sina medlemsföretag samt ett urval av företag inom den tillverkande industrin. De parametrar som efterfrågas är branschkonjunktur, orderingång, lönsamhet, orderstock, nya förfrågningar och personalbehov.

Den 5 juni publicerades konjunkturbedömningen för det andra kvartalet. Parametern nya förfrågningar är oförändrad jämfört med föregående kvartal. Orderingång och orderstock bedöms minska något. Likviditet och lönsamhet bedöms ligga kvar på samma nivåer. Behov av nyanställningar minskar något, men antalet anställda i företagen är oförändrat.

– Industrikonjunkturen i Sverige har planat ut på en hög nivå. Dock har de svenska fordonsleverantörerna börjat anpassa sig till lägre volymer, framförallt i Europa, säger Gösta Reinl.

Det flesta länders inköpschefsindex har på senaste tiden sänkt sina tillväxtprognoser, dock inte i Sverige.

– Detta beror troligen på den mycket svaga kronan som gynnar de svenska exportföretagen och deras leverantörer på kort sikt.

Målet med Eskilstuna Fabriksförenings konjunkturbedömningar är att se strukturella förändringar och få indikationer om konjunkturen och den förväntade utvecklingen.