Den 14 juni beslutade fullmäktige i Eskilstuna att ändra de lokala ordningsföreskrifterna ochupphävde länsstyrelsen beslutet. Passiv pengainsamling orsakar inga allvarliga olägenheter eller störningar i den allmänna ordningen, ansåg länsstyrelsen.

Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten i Linköping. Ordförande i målet är chefsrådman Ronny Idstrand som uppger att beredning pågår.

– Ett beslut kan komma tidigast i slutet av september.

Finns det några aspekter i det här ärendet som skiljer det från andra mål?

– Nej, det finns en part som har klagat och en motpart. Vi försöker bereda alla mål på ett likartat sätt, oavsett om det handlar om en enskild medborgare eller en kommun. Så på det viset skiljer det sig inte. Men det är inget dussinmål det här.

Kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) har tidigare sagt att kommunen är beredd att gå vidare till den sista instansen, Högsta förvaltningsdomstolen, om det blir ett nej i den nu pågående processen.

– Har vi dragit igång det här måste vi fullfölja, sa han i samband med överklagandet.