Tomas Tobé gästade under torsdagen Eskilstuna för att presentera partiets trygghetssatsning tillsammans med den sörmländska riksdagsledamoten Lotta Finstorp (M) och Eskilstunas moderata kommunalråd Jari Puustinen.

– Eskilstuna är tyvärr en stad med stora problem med kriminalitet och narkotika, säger Tomas Tobé.

– Samtidigt finns det för få poliser. Därför handlar det i dag för mycket om att släcka bränder.

Artikelbild

Totalt vill Moderaterna utöka med 10 000 polisanställda i landet till år 2024. Vallöftet till Sörmland är 220 nya polisanställda i länet, varav 140 rena poliser.

Tomas Tobé konstaterar att flera partier vill utöka antalet poliser.

– Men det räcker inte att lova, man måste ha en plan också. Och det har Moderaterna.

Planen har flera delar.

– Lönerna är ett problem. För att locka fler till polisen och för att behålla fler i yrket vill vi höja polislönerna med i genomsnitt 3 000 kronor i månaden.

I dag är antalet sökande till utbildningen färre än antalet platser. En situation som innebär att det inte kommer att finnas poliser till de utlovade nya tjänsterna. För att råda bot på det problemet vill M införa en fullt betald polisutbildning.

– När en person arbetat fem år som polis efter utbildningen ska staten skriva av studielånet helt.

Partiet vill också öppna fler polisskolor. I dag finns utbildningen i Södertörn utanför Stockholm, i Växjö och i Umeå. M vill utöka med en i Malmö och en i Borås, och dessutom möjliggöra distansutbildning.

Från socialdemokratiskt håll påpekas att regeringen redan har beslutat om polisutbildningar ska startas på Malmö universitet och på Högskolan i Borås. Planen är att utbildningarna ska starta nästa år.

– Men det kommer att ta tid innan satsningen får effekt, för samtidigt som det är en brist i dag växer de sörmländska kommunerna, konstaterar Lotta Finstorp.

Många kommuner i landet kompenserar bristen på poliser genom att anställa ordningsvakter, och kommer sannolikt behöva göra det också de närmaste åren. Lagen tillåter dock bara att vakternas uppdrag gäller avgränsade områden eller vissa särskilt angivna platser.

– Moderaterna kommer föreslå en lagändring som ger kommunerna rätt att utöka ordningsvakternas förordnande att gälla hela kommunen, säger Tomas Tobé.

Eskilstuna är en av de kommuner som infört kommunala ordningsvakter. I dag två stycken, men i nästa års budget finns pengar avsatta för en utökning till mellan sex och åtta vakter.

Jari Puustinen välkomnar initiativet, men är inte helt nöjd:

– När det inte finns poliser måste vi ta av skattemedel som egentligen borde användas till välfärden. Vi vill ha en trygg stad, men det är klart jag inte är nöjd när vi i kommunen måste rycka in fast det är statens ansvar.

Därför välkomnas Jari Puustinen den utlovade satsningen på fler poliser.

Moderaternas polissatsning beräknas kosta 1 miljard kronor eller 250 miljoner om året.

– Finansieringen sker bland annat genom att vi tar bort byggsubventioner och att vi inför ett bidragstak, säger Tomas Tobé.

I en tidigare version av artikeln framkom inte att beslut om ytterligare två polisskolor i Sverige redan har fattats.