Eskilstuna kommun bjöd i oktober in till en markanvisningstävling för bostadsbebyggelse på Hagaholmsvägen i Hällbybrunn. Den aktuella tomten ligger i anslutning till Hällbybrunns centrum och har en areal på 7 000 kvadratmeter, varav 2 000 kan bebyggas.

När tiden för att delta i tävlingen gick ut hade tre företag anmält intresse och en jury har nu bedömt att samtliga bidrag går vidare i tävlingen.

De tre byggföretagen med respektive arkitektkontor är:

BoKlok Housing AB med arkitekt Reierstam Arkitektur samt arkitektkontoret ALoCo.

Maison Forte AB med arkitekt Lomar Arkitekter.

Frense Living Bygg med arkitekt Thyréns.

‒De två sistnämnda är lokala företag som har Eskilstunakoppling, säger Marcus Wahlström, exploateringsingenjör på kommunens fastighets- och exploateringskontor.

Förhoppningar fanns om att fler byggföretag skulle anmäla intresse men Marcus Wahlström är inte besviken över utfallet.

‒Det är klart man hoppas på fler företag men vi är ändå glada för de som visar intresse för att bygga, trots att det inte ligger i det heta området i centrala Eskilstuna.

Den formella starten av tävlingen sker vid ett dialogmöte den 8 januari och den 28 mars ska en vinnare utses.