I februari kom beskedet: Eskilstuna får åtta nya yrkeshögskoleutbildningar som planeras att starta till hösten. Och nu börjar bilden av antalet ansökningar klarna tillräckligt för att kunna ge en första prognos. Flera av de nya utbildningarna kommer att få tillräckligt många sökanden för att kunna starta.

– Antagningen pågår för fullt just nu så vi kan inte säga något med säkerhet än. Men en del av utbildningarna har stängt för ansökningar då de har tillräckligt många sökanden för att starta, säger Sari Lanninger, utbildningsmäklare vid Eskilstuna kommun.

Bland utbildningarna som inte har några problem att fylla platserna syns redovisningskonsult, medicinsk sekreterare, specialistundersköterska för multisjuka äldre och studiehandledare. Alla utom utbildningen till medicinsk sekreterare är nya för Eskilstunas del och startar alltså för första gången till hösten.

– Där är det inga problem att fylla platserna och de utbildningarna kommer att starta, säger Sari Lanninger.

För andra utbildningar är söktrycket inte lika stort. Vid flera av de tekniska utbildningarna, exempelvis industriell mättekniker samt logistik- och transportledare, finns det platser kvar.

– Det är tuffare att fylla de tekniska utbildningarna. Där ser vi att det finns platser kvar och man har förlängt ansökningstiden.

Ändå är det utbildningar som leder till jobb för den som går dem.

– Inom yrkeshögskolan så är det företag i Eskilstuna som ställt sig bakom, så här finns det företag som vill anställa. Vi startar inga utbildningar om inte företagen sagt att de kommer att behöva anställa på tre till fem års sikt, säger Sari Lanninger.

Vad beror det på att just teknikutbildningarna är svåra att fylla?

– Det är många som kanske inte riktigt vet vad det innebär att jobba som exempelvis industriell mättekniker.

Sedan kan det även bero på att det vid vissa utbildningar kan finnas särskilda krav på att den som söker. Exempelvis kan det vid de tekniska utbildningarna finnas krav på att ha läst en viss teknikkurs för att vara behörig.

– Ofta startar utbildningsanordnaren något som heter behörighetsgivande förutbildning. Då kan man gå den här förberedande kursen innan man startar yrkeshögskoleutbildningen, säger Sari Lanninger.

Annars kan man säga att de generella kraven för att söka är att man ska ha gått ut gymnasiet eller motsvarande, berättar Sari Lanninger.

– Det här "eller motsvarande" öppnar ju jättemycket. Säg att du jobbat som bilmekaniker i tio år och vill göra något annat men inte har full gymnasieexamen – då kan du ändå söka och komma in på att du har erfarenhet. Då gör utbildningssamordnaren en validering av om personens kunskaper räcker till för att kunna klara utbildningen.

Under 2017 hade landets yrkeshögskolor 52 400 sökande, den högsta siffran hittills och en ökning med tre procent jämfört med föregående år.

För Sörmlands del skedde den stora ökningen mellan 2015 och 2016. Då gick antalet sökanden från 1 576 till 2 266. Förra året låg antalet sökande på 2 119.

Exakt hur många sökanden det kommer bli och hur många utbildningar som kommer att starta i Eskilstuna till hösten är ännu inte klart.