Det börsnoterade fastighetsföretaget Victoria Park med över 3000 lägenheter i Eskilstuna tycks vara gångbart på marknaden. För några veckor sedan mottog aktieägarna ett erbjudande om uppköp av det amerikanska bolaget Starwood capital group. Värdet på budet låg på 8,5 miljarder kronor. Styrelsen vände sig då till Handelsbanken för att låta undersöka intresset från andra investerare.

Nu har det tyska bolaget Vonovia genom sitt dotterbolag Deutsche Annington Acquisition Holding lagt ett offentligt uppköpserbjudande på drygt 9,5 miljarder kronor, 11,8 procent högre än amerikanarnas bud.

Enligt ett pressmeddelande från Victoria Park rekommenderar det oberoende budutskottet enhälligt aktieägarna att anta erbjudandet från det tyska företaget.

Totalt äger Victoria Park över 13500 lägenheter i Sverige. Lägenheterna i Eskilstuna köptes av Pagoden 2014 och återfinns i Skiftinge, Myrtorp, Råbergstorp och Fröslunda.Vonovia är i jämförelse en riktig jätte med ett bestånd av cirka 394000 lägenheter i framförallt storstadsområden i Tyskland. Bolagets fastighetsportfölj är värderad till cirka 38,5 miljarder euro.

– Vi ser fram emot att göra vårt inträde på den svenska marknaden, och vi är särskilt glada över att vi har identifierat Victoria Park som ett företag som följer samma affärsprinciper som vi gör, säger Rolf Buch, vd för Vonovia i ett pressmeddelande.

Han säger sig vara fast besluten att leverera hög kvalitet och boendestandard till alla hyresgäster, tyska såväl som svenska.

– När vi blev uppmärksammade på situationen av Victoria Parks finansiella rådgivare, och började överväga ett vänskapligt erbjudande till Victoria Parks aktieägare insåg vi att företagets ledning delar vår affärsfilosofi – att investera stort i bostäder till långsiktig förmån för våra hyresgäster.

För att affären ska bli av krävs att Vonovia erhåller mer än 50 procent av rösterna i Victoria Park.