Människor som lever i olika former av utanförskap har blivit än mer utsatta till följd av coronapandemin. Den bilden bekräftas av Eskilstuna stadsmission vars arbete med att stötta utsatta och svaga grupper fortsätter med oförminskad kraft, trots de osäkra förutsättningarna.

– På härbärget är det normal beläggning vilket innebär att mellan fem och sju gäster kommer varje natt. Vi har höjt nivån vad gäller handhygien och den som kommer in med förkylningssymtom avvisas, säger Tomas Lindroos, direktor på stadsmissionen och fortsätter: 

– När det är kris i samhället drabbas de svaga hårdast. Men alla våra verksamheter rullar på med undantag av Crossroads.

Till Crossroads lokaler i Klosters församlingshem kommer i vanliga fall dagligen cirka 20 EU-migranter – varav de flesta är tiggare från Rumänien – för att få i sig lite mat, duscha och tvätta kläder. Men när många länder i Europa för en dryg vecka sedan stängde sina gränser blev läget akut.

– De har lämnat Eskilstuna. Det fanns en stor rädsla och en stark oro i gruppen för hur de skulle kunna ta sig hem. Vi har fått rapporter om att det har varit en hel del strul, framför allt i Ungern där de riskerade att fastna. Men nu ska de ha kommit hem i alla fall, säger Patrick Magnusson, ny socialchef på Stadsmissionen sedan tre veckor tillbaka.

En annan grupp som påverkats starkt av den snabba händelseutvecklingen är de med psykisk ohälsa som deltar i stadsmissionens dagliga verksamhet för att få en social samvaro.

– Rent generellt är många i gruppen med psykiatriska diagnoser väldigt ensamma. Samtidigt är de otroligt känsliga för förändringar och det som händer nu får långtgående konsekvenser där de isolerar sig ännu mer. Det är väldigt svårt att nå dem och drar coronapandemins effekter ut på tiden har vi ett jättearbete framför oss för att stötta de här människorna, säger Patrick Magnusson.

Den dagliga matutdelning som stadsmissionen organiserar har också berörts.

– Vi har ett avtal med nio butiker där vi tar hand om det fullt tjänliga matsvinnet som vi delar ut till cirka 80 ekonomiskt svaga hushåll varje dag. Men under två veckor kunde inte butikerna leverera något, de hade fullt upp i affärerna på grund av all hamstringshysteri. Tack och lov så fungerar det igen sedan i måndags.