Vänsterpartiet anser att arbetet med klimatförbättrande insatser går för långsamt i Eskilstuna. Speciellt de delar som rör förnyelsebar energi. Solcellsenergin skulle kunna utgöra en mycket större andel av energikällorna än vad som är fallet i dag menar partiet, som nu kommit med ett förslag om att utreda möjligheten att anlägga en solcellspark på deponin på Lilla Nyby. Deponin håller nu på att sluttäckas och stängas och i stället för att markytan ska stå tom eller inte användas, bör den kunna användas för att rymma solceller anser V.

– Solen finns här hela tiden och att utvinna solenergi är varken särskilt kostsamt eller svårt. Beräkningar visar på cirka sju – åtta procents avkastning på en solcellspark på Lilla Nyby. En solcellspark väger inte så mycket och kräver inte så mycket arbete för att sättas upp. Det gör att vi kan utöka produktionen av solcellsenergi hos Eskilstuna Energi- och miljö och att medborgarna kan känna sig trygga med att vi tar klimatfrågan på allvar. Det behövs en omställning nu – inte i morgon, säger Maria Chergui, gruppledare för Vänsterpartiet i ett pressmeddelande.