En lång torrperiod har bidragit till att grundvattnet sjunkit mer än normalt i stora delar av Sverige. Tidigare har Örebro, Gotland, Halmstad, Laholm och södra Öland beslutat om bevattningsförbud. Nyligen införde även Södertälje och Nykvarn ett förbud.

Situationen beskrivs som kritisk och de aktuella kommunernas beslut gör det förbjudet att fylla pooler, vattna trädgården med slang och tvätta bilen på uppfarten.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, konstaterar att vattennivåerna på vissa håll i Sverige kanske aldrig varit så här låga vid den här tiden på året.

– Vi ser redan nu att grundvattenläget inför sommaren kan bli besvärligt. Det är lika allvarligt som förra året då det krävdes särskilda åtgärder för att rädda vattenförsörjningen på flera platser, säger Bo Thunholm, grundvattengeolog på SGU.

På Eskilstuna Strängnäs Energi och miljö, ESEM, följer man utvecklingen noga.

‒Vi mäter kontinuerligt grundvattennivåerna och även ytvattennivån vid vattenverket i Hyndevad. Grundvattnet har sjunkit lite grann men i nuläget gör vi bedömningen att vi inte behöver gå ut aktivt med några restriktioner. I Strängnäs köper vi ju vattnet från Stockholm och de har gjort samma bedömning som vi, säger Admir Ibrisevic, VA-chef på ESEM.

Han uppmanar ändå VA-konsumenterna i Eskilstuna och Strängnäs att vara varsamma med vattnet.

‒En generell aktsamhet gäller egentligen alltid. Använder man dricksvatten till bevattning samtidigt som man har andra alternativ så ska man alltid använda dem. Dricksvatten ska vi ha för att dricka och laga mat.

De centrala delarna av Eskilstuna får sitt vatten från vattenverket i Hyndevad där hela Hjälmaren, Sveriges fjärde största sjö, utgör vattenreservoaren.

I de mindre vattenverk bolaget driver – i Alberga, Näshulta, Bälgviken och Ärla – kommer dock vattnet i varierande grad från grundvattnet.

‒Men även om det naturliga grundvattnet sjunker något så har vi metoder att kompensera med infiltration vilket gör att systemet inte är så sårbart, säger Admir Ibrisevic.

Problemen med låga grundvattennivåer riskerar främst att drabba hushåll och företag med enskilda brunnar. De brunnsinnehavare som tidigare har haft problem med vattenbrist bör enligt SGU vara särskilt observanta och försiktiga med vattenförbrukningen.