Bakgrunden till beslutet är en motion från Liberalerna om att Eskilstuna kommun ska införa valfrihet inom hemtjänsten enligt LOV, lagen om valfrihetssystem som infördes 2008. Majoritetens svar på motionen är att frågan ska utredas av vård- och omsorgsnämnden, något som kritiserades hårt av Erika Rydja Sandvik (L) och hennes partikamrater under debatten i fullmäktige.

‒Strax efter att lagen infördes lade alliansen i Eskilstuna en gemensam motion om att införa LOV. En utredning gjordes strax därefter som visade att förutsättningarna var goda i Eskilstuna. Varför göra en ny utredning nu igen? Majoritetens beslut är väldigt magstarkt och jag är förvånad att Moderaterna och Centern motarbetar valfrihet, sa hon.

Mikael Edlund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, försvarade beslutet och hänvisade till den överenskommelse som slöts när den blocköverskridande majoriteten bildades.

‒För 378:e gången ska vi nu alltså debattera LOV igen. Vi har en överenskommelse i majoriteten och det är den som gäller. Sedan den förra utredningen gjordes 2009 har det hänt massvis och det vore dumt att inte ta till sig ny kunskap, sa han.

Centerpartiets Christina Andersson sa att hon i grunden är positiv till valfrihet i hemtjänsten men hänvisade även hon till majoritetsöverenskommelsen.

‒Där står det att vi ska utreda LOV utifrån ekonomiska och praktiska konsekvenser och då ska vi göra det.

Moderaten Torbjörn Olsson backade även han upp majoritetens linje om att utreda frågan.

‒För mig är det en självklarhet att vi äldre – och jag tillhör den gruppen – själva ska bestämma över våra liv. Men det finns exempel från kommuner som har infört LOV att det kan vara kostnadsdrivande. Därför är det klokt att utreda först.

Vänsterpartiet yrkade avslag på motionen med hänvisning till att LOV mest handlar om företagens möjligheter till etableringsfrihet.

‒Vi vill förbättra hemtjänsten men privatisering leder till lägre löner och färre anställda, sa Maria Forsberg (V).

Efter votering beslutade fullmäktige att gå på majoritetens linje som även stöddes av Miljöpartiet. KD och SD röstade för att Liberalernas motion skulle bifallas.