På tio år har andelen av föräldrapar som delar jämställt på antalet uttagna föräldrapenningdagar gått från vart tionde par till strax under vart femte. I riket har andelen ökat från 9,5 procent till 17,4 procent. I Sörmland har andelen ökat från 8,9 procent till 15,3 procent. Det visar Försäkringskassans årliga rapport Barnhushållens ekonomi 2018.

– Rapporten visar att uttaget av föräldrapenningdagar blir mer jämställt för varje årskull barn, säger Niklas Löfgren, familjeekonomisk talesperson på Försäkringskassan.

Det är dock fortfarande mammor som tar ut den större andelen av föräldrapenningen de första två åren.

Artikelbild

Jennifer Myllymäki och Rickard Törngren med sonen Cornelis.– Ja, det gör vi, så lika som möjligt. Bägge vill ha lika mycket tid med barnen. Bägge har jobb så lika ska vara lika, tycker vi. Det är också för barnets skull så att han få lika mycket tid med oss båda två.

– När det gäller vab ser vi däremot en mer jämställd fördelning, där männen tar ut omkring 40 procent, säger Niklas Löfgren.

Om man i stället studerar skattad föräldraledighet, där alltså även obetalda lediga dagar ingår i beräkningen, är pappornas andel ännu lägre.

– En möjlig förklaring till detta kan vara att män tar ut föräldrapenning för en större andel av sin föräldraledighet för att väga upp eventuella inkomstskillnader inom paret. En annan förklaring kan vara att män i högre utsträckning tar föräldraledigt när barnet är över ett år och då behöver ta ut minst fem dagar med föräldrapenning per vecka för att skydda sin SGI, säger Niklas Löfgren.

Den ojämna fördelningen av obetald ledighet har dock mer långsiktiga ekonomiska konsekvenser, framförallt i form av lägre framtida pensioner för kvinnor som tar mycket obetald ledighet.

Artikelbild

Christie K Gustavsson med dottern Noëlle, 8 månader. – Nej, det blir det inte. Jag tar den stora biten och sedan tar pappan den biten som han måste ta. Det viktigaste har varit med jobben. När hon är så liten och man ammar har det varit bättre att jag tar en längre första period och så tar pappan den sista perioden innan vi får dagisplats.

Rapporten visar även att det är vanligare att par med hög utbildning delar jämställt på föräldrapenningen. Högre utbildning medför både större ekonomiska marginaler och mer jämställda attityder. I de par där kvinnan har forskarutbildning ligger andelen par som delar jämställt klart över övriga utbildningskategorier för samtliga årskullar.

Föräldrapar där båda är svenskfödda eller där mamman är utrikesfödd och pappan svenskfödd delar jämställt på föräldrapenningen i högst utsträckning.

Artikelbild

Youssef Jin med sonen Adam, 1 år. – Vi har kört så att min fru har tagit föräldraledigheten. Eftersom jag inte hade tillsvidareanställning så ville vi inte riskera mitt jobb så min fru fick ta mina dagar också. De dagar jag är ledig från jobbet är jag ute med barnet. Sedan har jag mina tre månader.

Försäkringskassan menar att den ekonomiska familjepolitiken bidrar, om inte till ett jämställt föräldraskap, så åtminstone till att skapa förutsättningar för ett alltmer jämställt föräldraskap, men att utvecklingen går långsamt.