På måndagen luftade Ann-Sofie Wågström sitt stora missnöje över energibolagets hantering av matavfallet. Efter att ha informerat sig av affärsområdets ansvariga tjänstemän är hon nu nöjd med svaren, och bolaget.

– Efter genomgången på styrelsemötet har jag hela bilden klar för mig. Siffrorna som presenterades i Eskilstuna-Kurirens granskande artiklar handlar till stor del om att restprodukter (så kallad rejekt, som exempelvis plast, förpackningsmaterial och benbitar) från slurryproduktionen har bränts. Detta är material som ändå inte hade kunnat bli biogas eller gödsel, skriver Wågström i ett pressmeddelande.

Beskrivningen är någorlunda korrekt om man endast ser på åren fram till 2016, då en ny högeffektiv maskin togs i bruk på Lilla Nyby. Maskinen kan omvandla cirka 90 procent av matavfallet till slurry, mot tidigare 30 procent, vilket Eskilstuna-Kuriren tydligt har redogjort för.

Det Ann-Sofie Wågström inte berör är att drygt 5 000 ton sorterat matavfall från kunder i Eskilstuna gick till förbränning 2017-2018. Trots att den nya maskinen var på plats.

Bolagets ordförande kommenterar inte heller det faktum att 97 procent av all biomassa, slurry, som framställts i Eskilstuna de senaste två åren har hamnat i Huddinge och Södertälje.

I Ann-Sofie Wågströms pressmeddelande skriver hon. "Mina reaktioner i tisdagens Eskilstuna-Kuriren handlar om en missuppfattning där siffrorna i de tidigare artiklarna framställdes på ett sätt som jag inte kände igen från mitt styrelsearbete.

Eskilstuna-Kuriren har förgäves sökt Ann-Sofie Wågström under tisdagen.

En av frågorna som tidningen velat ställa är om styrelseordföranden anser att uppgifter och påståenden i Eskilstuna-Kurirens granskning varit korrekta eller felaktiga.