4 490 Eskilstunabor över 18 år hade vid årsskiftet en oreglerad skuld hos Kronofogden, enligt myndighetens statistik. Det är en minskning med 40 personer jämfört med 2017.

– Minskningen hänger samman med högkonjunkturen, ränteläget och den låga arbetslösheten. Men den beror också på att vi beviljade historiskt många skuldsaneringar förra året, säger Johan Krantz, analytiker på Kronofogden.

Eskilstunabornas totalskuld har dock ökat med 34 miljoner kronor det senaste året, och medianskulden har på ett år ökat från 49 543 till 51 259 kronor.

Artikelbild

Mest skulder i Eskilstuna, 16,5 miljoner, har en 25-årig man.

Mannen är dömd till tre år och sex månaders fängelse för bland annat grovt bedrägeri och grovt penningtvättbrott. En stor del av hans skulder utgörs av skadestånd som han dömts att betala. 25-åringen har framfört önskemål om att få genomgå ett behandlingsprogram mot spelmissbruk vid den anstalt där han avtjänar sitt straff.

Tvåa är en 46-årig man som bedrivit affärsverksamhet. Han är skyldig 15,8 miljoner kronor. Hela summan avser obetalda skatter till staten.

Knappt 40 procent av de skuldsatta som hamnat hos Kronofogden är kvinnor. Störst skuld av kvinnorna har en 43-årig före detta företagsledare med skulder på drygt åtta miljoner kronor.

Personer i åldersspannet 26-54 år är flest i Kronofogdens statistisk som även innefattar omyndiga Eskilstunabor. Åtta personer 0-17 år har skulder på totalt 23 000 kronor.

Ur ett länsperspektiv ligger Sörmland illa till. Sörmland är tillsammans med Värmland de län i Sverige där högst andel av befolkningen har en skuld hos Kronofogden. Vid årsskiftet var 11 223 sörmlänningar registrerade hos myndigheten. Det motsvarar 4,9 procent av länets invånare, jämfört med fyra procent i riket som helhet.

Störst skuld i Sörmland har en 84-årig man som varit folkbokförd i både Eskilstuna och, numera, Strängnäs. Hans skulder hos kronofogden uppgår till drygt 26 miljoner kronor. Skulden har ökat med drygt två miljoner kronor sedan 2016 och med 6,7 miljoner sedan 2012.

Den gamle mannens skuld hos fogden är dock småpotatis i jämförelse med Sveriges mest skuldsatta person. Den tillhör en 74-årig entreprenör och affärsman som är skyldig 1,5 miljarder kronor. Mannen sålde aktier i ett läkemedelsföretag 2015 men redovisade inte vinsten i Sverige, vilket Skatteverket krävde. Efter ett avgörande i Förvaltningsrätten 2018 fastställdes skatteskulden till 1,2 miljarder. Hans nuvarande skuld hos Kronofogden på 1 502 630 694 kronor är den historiskt största.