• Sanettafabriken i Bergåsa, Hedlandet, ska rivas. Det har kommunen beslutat, och ägaren har ett halvår på sig att genomföra det. Foto:
  • På entrégrinden sitter det ett lås. Men på många håll runt fabriken har staketet rasats eller klippts upp. Foto:
  • Sanettafabriken har förfallit och utsatts för skadegörelse sedan den stängdes. Foto:
  • Ebbe Hodén var uppfinnaren som startade tillverkningen av dambindor i Bergåsa. Bilden är från år 2000.
  • Vd:n Stig Hallander och en medarbetare under Sanpoint-tiden. Bilden är tagen 1999. Foto:
  • Två medarbetare vid en av maskinerna. Fotot kommer från Mariefreds hembygdsförenings arkiv. Foto:
  • Kvalitetskonroll av produkter. Fotot kommer från Mariefreds hembygdsförenings arkiv. Foto:
  • Entrén vid Sanettafabriken på 1970-talet. Fotot kommer från Mariefreds hembygdsförenings arkiv. Foto:
  • Julfest på Sanettafabriken. Fotot kommer från Mariefreds hembygdsförenings arkiv. Foto:
  • Tidigare vd:n på Sanpoint, Stig Hallander. Foto:
  • Foto på personalstyrkan kring 1950, taget på Lindmarks ateljé. Fotot kommer från Mariefreds hembygdsförenings arkiv. Foto:
1/

Fabriksbyggnaderna ska rivas inom ett halvår

Mariefred
Sista kapitlet i industrihistorien om Sanettafabriken är på väg att skrivas. Nyligen fattade politikerna i samhällsbyggnadsnämnden beslut om att byggnaderna ska rivas eftersom de anses vara farliga.

Bergåsa industriområde har en förnämlig utsikt över Marielundsviken. Mälarvattnet breder ut sig både åt väster och öster, och på ena sidan slingrar sig Museijärnvägen förbi efter att ha korsat viken vid Skallaholmen. 

De nu så hålögda byggnaderna i gamla Sanettafabriken uppfördes under perioden 1945–1970. Nu har de stått tomma sedan tampongtillverkningen lades ned för tolv år sedan. Fastigheten ägs fortfarande av Sanpoint, det företag som bedrev verksamheten under de sista åren innan nedläggningen. Men fabrikens dagar är räknade. Redan för flera år sedan hörde närboende av sig till kommunen och berättade att lokalerna stod olåsta och att platsen hade blivit ett tillhåll för ungdomar. Kvarvarande inredning, väggar och golv hade vandaliserats. Det fanns en oro för att någon skulle komma till skada av krossat glas och trasiga maskiner.

– Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det inte finns någon olycksrisk. Vi har haft dialoger med dem under en längre tid, och de har gjort vissa åtgärder som att sätta upp stängsel och skivor framför fönstren. Men det har inte hjälpt, och nu ansåg vi att det fanns fog att gå vidare, säger Anders Solberg som är enhetschef på samhällsbyggnadskontoret i Strängnäs kommun.

I början av april beslutade samhällsbyggnadsnämnden att byggnaderna var så förfallna och anses vara så farliga att Sanpoint måste riva dem. Om det inte är gjort måste företaget betala 200 000 kronor i vite för varje påbörjad kalendermånad.

– Vi letar efter en köpare till marken, skriver Oded Puzis, Sanpoints enda styrelseledamot, i ett mejl. 

Han anser att hela tomten, totalt 50 000 kvadratmeter, är "en riktig pärla" tack vare sitt läge i sluttningen ner mot vattnet. Varför den ännu inte är såld svarar han inte på, och han kommenterar heller inte kommunens beslut. 

Enligt detaljplanen ska det byggas bostäder i området. Både flerfamiljshus, friliggande hus, radhus och parhus finns inritade i dokumentet som klubbades 2011. I mitten är det planerat för ett torg, och vid vattnet ska det finnas plats för småbåtsbryggor.

Före detta industritomter är ofta förorenade, men eftersom Sanettafabriken tillverkade sanitetsprodukter bedöms giftnivån vara låg. Den eller de som i framtiden vill bygga i området måste dock göra en undersökning av marken tillsammans med kommunen. I detaljplanen står det att viss sanering kan behövas, och att kommunen kan komma att ställa krav på vilken byggnadsteknik som får användas.

Från bindor till tamponger

1940-talet: Uppfinnaren Ebbe Hodén och hans mamma Ebba Hodén startade tillverkning av dambindor i Mariefred. De bodde i Bergåsa, Hedlandet, där fabriken så småningom uppfördes, men till en början skedde produktionen på olika platser i Mariefred.

1960-talet: Tillverkning av olika sanitetsprodukter inleddes i Hedlandet. Fabriken ägdes (1964–1984) av KF och fick då namnet Sanetta. Senare ägare var bland andra Fiskeby bruk, Metse, Holmen hygien och Modo.

1974: Tampongtillverkningen drar igång.

1990: Ägaren Assort hygien går i konkurs. Företaget Sanpoint AB bildas och tar över verksamheten. Fabrikens produktion specialiseras på tamponger för försäljning via kundägda varumärken hos bland annat KF och Apoteket. Produktionen ökar.

Juli 2000: Sanpoint AB köps upp av det israeliska företaget Rostam.

Augusti 2001: Åtta av totalt 85 anställda sägs upp på grund av minskad försäljning.

Maj 2004: Alla 80 anställda vid fabriken i Läggesta varslas om uppsägning.

Hösten 2004: Besked om att fabriken läggs ner.

2007: Planarbetet för att bygga bostäder vid fabriken inleds.

2009: En fördjupad översiktsplan för Hedlandet antas.

2011: Detaljplanen för området med den nedlagda fabriken antas.

April 2016: Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om ett rivningsföreläggande. Fabriken anses vara farlig och måste rivas inom sex månader.

Källa: Strengnäs Tidnings arkiv samt minnesskrift av Lennart Schweitz, Mariefreds hembygdsförening.