– Vi är helt överens om de utmaningar som sjukvården står inför, sa Monica Johansson (S) vid den presskonferens partierna kallat till.

Hon, Jonas Lindeberg (Vård för pengarna) och Mattias Claesson (C) med bistånd av Jacob Sandgren (S) samt en S-politisk sekreterare ville redogöra sin avsiktsförklaring för de närmaste fyra åren i landstingshuset.

– Vi har bekymmer med bemanningen, huvuduppgiften är att rätta till detta, sa Jonas Lindeberg (Vård för pengarna) och fortsatte:

– Vi är överens om att både den politiska och den administrativa överbyggnaden ska minskas.

Det ska göras genom att effektivisera politiken och administrationen. Några exempel:

Regionstyrelsen tar över huvudansvaret för hälso- och sjukvårdsfrågorna, som tidigare varit i ett utskott.

Inga utskott ska över huvud taget finnas under fullmäktige och styrelsen.

Landstingsservice AB och D-data, som bildades för bara några år sedan, upphör som bolag och övertas i den övriga verksamheten, som tidigare. Det innebär också en besparing på poltiken eftersom politiker varit ledamöter i bolagsstyrelserna med uppemot 20000 kronor i månaden som ordföranden.

Inga politiska fallskärmar som sträcker sig fyra år. Nu ska den som lämnar politiken och ansöker om omställningsbidrag få maximalt ett års betalt.

Anställningsstopp inom den centrala administrationen.

Se över antalet externa konsulter och minimera dessa.

Mer pengar till hälso- och sjukvården, som de senaste åren har redovisat underskott.

När det gäller sjukvården vill nya landstingsmajoriteten bland annat införa patienttak för läkare på vårdcentralerna, nollvision för suicid och stärka stödet vid psykisk ohälsa och den palliativa vården.

Att lägga ned bolagen efter bara några kan ses som inkonsekvent. Men det tycker inte Monica Johansson.

– Bolagen har utfört vad de skulle, sa hon.

Politiskt kommer region Sörmland och dess regionstyrelse styras av Monica Johansson. Mattias Claesson kommer vara högste politiskt ansvarige för kollektivtrafiken, Jonas Lindeberg ansvarig för hälso- och sjukvården (men kommer arbeta som läkare till 25 procent), Jacob Sandgren får roll som "samordningsråd", Lorena Ramos (Vård för pengarna) blir personallandstingsråd och Magnus Leivik (M), sannolikt oppositionsråd.

Nu ska nya majoriteten ta fram en ekonomisk plan.