Det visar den enkät vi låtit landstingspartierna svara på. På frågan "Är det några du kan tänka dig att samarbete med, respektive som du inte kan tänka dig att samarbeta med?" svarade Magnus Leivik (M) så här:

– Men generellt utesluter jag Sverigedemokraterna, och håller det för mycket osannolikt att vi styr ihop med Vänsterpartiet.

Monica Johansson (S):

– Som socialdemokrater har vi alla dörrar öppna utom till SD. Med C och MP finns ett gott samarbete. Men vi går till val som enskilda partier och sedan får vi se vad väljarna säger.

Marie-Louise Forslund-Mustaniemi (KD):

– I första hand tillsammans med allianspartierna dock är dörren till SD stängd.

Lotta Back (V):

– SD är uteslutet, eftersom våra ideologier är helt motsatta. För övrigt har vi inte låst oss på något sätt, men det klart att det är svårt för samarbete med borgerliga partier.

Liberalerna:

– Liberalerna är öppna för att samtala med alla partier kring ett framtida styre utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, då vi har en fundamentalt annan syn på samhället än dessa partier.

Lika tydliga är inte Centerpartiet, Miljöpartiet och Vård för pengarna när det gäller SD.

– Efter valet kommer vi se var vi får bäst genomslag för vår gröna politik och kommer föra samtal med alla partier som delar våra demokratiska värderingar, uppger Anna Wåhlström (MP).

Mattias Claesson (C):

– För att nå stabila lösningar krävs samarbeten. Även om stor del av politiken handlar om sakfrågor så är samarbeten med partier som står i stark kontrast till vår ideologiska hållning inte möjliga.

Jonas Lindeberg (Vård för pengarna):

– Vi vill styra, helst i egen majoritet, men vi kan vid behov samarbeta både med vänster- och högerblocket. Vi är blockpolitiskt obundna.

Sverigedemokraterna är beredda att sätta sig i politisk majoritet.

– Vi är beredda att samtala med samtliga partier, som blir invalda i landstingsfullmäktige, uppger Anton Berglund (SD).