Tidigare i år skrev tidningen om att Sofielunds fastigheter ville bygga nya lägenheter i centrala Flen. Nu har företaget förvärvat de avsedda tomterna i kvarteret Degeln från kommunen. Samma dag som köpet genomfördes, lämnades det också in en bygglovsansökan för nyproduktionen av 100 lägenheter och fyra butikslokaler på tomterna vid Södra Kungsgatan och Kungsbrogatan.

Enligt planen kommer bygget att genomföras i etapper. Den första etappen mot Södra Kungsgatan omfattar 60 lägenheter. Rolf Lydahl, vd för Sofielunds fastigheter, tycker att det är viktigt att lägenheterna till utseendet passar in i staden, samtidigt som de är moderna.

– När man bygger i en så liten stad som vår så är det många aspekter man måste ha med sig. Man kan inte bara titta på vad som är rationellt och modernt, man måste också ha en känsla för hur det bör se ut i en stad för att det ska bli trevligt. Vi ska försöka återskapa den trevliga småstadskänslan, men med moderna hus. Det är den balansgången vi strävar efter.

Artikelbild

Sofielunds Fastigheter har lämnat in bygglovsansökan för 100 nya lägenheter i Flen.

Men det är inte bara utseendet man fäster vikt vid. Lägenheterna skall också fylla de behov som finns i staden. Främst genom att erbjuda pensionärer en möjlighet att flytta från sina villor, och därmed öppna upp för att fler barnfamiljer flyttar in till staden.

– Ett grundläggande behov är att vi ska få barnfamiljer att flytta till Flen och då måste de ha tillgång till villor. Nyproduktion av villor i Flen är svårt att få lönsamt i dag. Om man då ska få pensionärerna att lämna sina villor, måste man också erbjuda dem attraktiva boenden. Vi har mycket fokus på 70+, men också enfamiljshushåll. Det är flera syften vi ska uppnå.

Husen kommer att byggas med ökad tillgänglighet. Det innebär att såväl lägenheter som gemensamhetsutrymmen och trapphus kommer att vara tillgängliga för rullstolsbundna, och därmed också uppfylla kraven för trygghetsboende.

De fyra butikslokalerna, kommer enligt planerna att byggas mot Södra Kungsgatan, i den första etappen. Rolf Lydahl tänker sig mindre lokaler som inte blir alldeles för dyra att hyra in sig i.

– Butiker i Flen är inte så lätt och därför tror jag på mindre butikslokaler där hyrorna inte blir så höga. Det är viktigt med butiker för att skapa en levande stadskärna, vilket är ett bekymmer i Flen i dag.

När förväntar ni er att få besked på er bygglovsansökan?

– Det tror jag inte ska behöva ta så lång tid, kommunen är ju angelägen också.

Om allt går enligt planen, kommer bygget att påbörjas under andra kvartalet nästa år. Den totala investeringen uppskattas till mellan 150 och 200 miljoner kronor.

– Vi tror på inflyttning runt årsskiftet 2020/2021, säger Rolf Lydahl.