Kommunens biståndshandläggare ska inte ställa frågor om alkoholvanor eller medicinering. Om handläggare är på hembesök för att bedöma huruvida en person är i behov av hemtjänst eller inte, är det endast frågor som rör den sökandes behov av hjälp, som är relevanta i sammanhanget. Det menar kommunens äldreomsorgschef Camilla Söderman.

– Det är läkare som har hand om medicinering, det har vi inte med att göra, säger hon.

Själv känner hon inte till något av det som Anna har berättat, men tycker att det är olyckligt att en kommuninvånare som har sökt hjälp, känner sig kränkt och felbehandlad.

– Om detta har skett på det här viset så är det givetvis fel. Så ska det absolut inte gå till.

Hon tycker det är bra att Anna har fått en skriftlig ursäkt, men vill inte att hon avstår från att vända sig till kommunen om hon behöver hemtjänst igen.

– Jag tycker att det är bra att handläggaren har bett om ursäkt, det är så man ska göra om det har blivit fel. Men det är olyckligt att hon ska känna att hon avstår från att söka hjälp hos oss, det vill vi inte. Då vill vi hellre att hon får en handläggare som hon får ett förtroende för, i stället för att hon avstår att kontakta oss för hjälp. Jag vill att vi bygger upp ett förtroende så att hon känner att hon kan kontakta oss igen när hon behöver hjälp.

Att en person som sökt hemtjänst ska få information om huruvida den kommer att få fortsatt hjälp eller inte från hemtjänstpersonal, är inte heller rätt, menar Söderman. Det är biståndshandläggarnas uppgift.

– Det är kommunens biståndshandläggare som ska tala om hur det ligger till och inte hemtjänstpersonal, det har de inte befogenhet för. Det kan ju också förvirra den som sökt, säger hon.

Har man beviljats hemtjänst under en viss period och väntar på ett nytt beslut, ska hemtjänsten heller inte avbrytas bara för att det kommer en helg emellan det gamla och nya beslutet. Då är det fortsatt hemtjänst som gäller under perioden.

– Det ska inte gå till på det sättet att vi avbryter hemtjänsten utan att tala om det för personen, även om tiden för hjälpen gått ut. Då får man fortsatt hemtjänst till ett nytt beslut har tagits och tills den berörda har informerats på rätt sätt, säger Camilla Söderman.