"Kan du lova att satsa mer på landsbygden i stället för att ensidigt prioritera centralorten?"

Här svarar alla partier utom ett ja. Det är Socialdemokraterna som svarar "Nej, det kan vi inte lova, vi vill ha en kommunal service som tillgodoser våra invånares behov i alla delar av kommunen!"

– En kommun har skyldighet mot alla sina invånare. Vi kan inte lova att vi ska ha mer service på ett än på ett annat ställe, säger Anders Berglöv, S.

Partiet ställde sig dock bakom när kommunfullmäktige beslutade att ge uppdraget att kommunen ska jobba med en landsbygdsstrategi.

På samma fråga, "kan du lova att satsa mer på landsbygden" svarar Sverigedemokraterna "Självklart! Levande landsbygd är en av våra största prioritetsfrågor." Men partiet utvecklar inte i svaret vad de konkret vill göra för landsbygden eller vad partiet har gjort.

– Vi vill underlätta för företag att etablera sig, att handläggningstiden i bygglovsprocessen ska gå snabbare. Vi vill också bevara landsbygdsskolorna och att det ska gå tätare turer i kollektivtrafiken och att det ska gå att ta sig till de större städerna med både tåg och buss, säger Christine Hallinder, SD, till tidningen.

Vad har ni jobbat för under innevarande mandatperiod?

– Jag är ganska nyinsatt och har inte varit med under hela mandatperioden. Men vi har inte kunnat påverka så mycket för vi har varit motarbetade av andra partier, säger Christine Hallinder.

Har andra partier motarbetat er när ni velat ha bättre kollektivtrafik och andra landsbygdsrelaterade frågor?

– Vi har röstat för att behålla landsbygdsskolor och vi röstade emot att den stora skolan skulle byggas i Flen. Det är ett exempel när vi motarbetades när vi röstade mot den stora skolan, säger Christine Hallinder.

Centerpartiet lovar att satsa mer på landsbygden och berättar att de har drivit frågan om att bevara landsbygdsskolorna, utvecklingen av bredband och arbetet med ortsutveckling. Partiet kommer fortsätta att arbeta med dessa frågor och för mer kollektivtrafik mellan orterna.

– Vi vill också bygga trygghetsboende och jobba för att kommunen har lägenheter att anvisa på småorterna för både nya och gamla svenskar. Men det behöver inte vara kommunen som bygger bostäderna, säger Karina Bundgaard Krogh, C, till tidningen.

Moderaterna svarar på sajten att partiet vill ha mer ändamålsenliga regler för strandskyddet för att det ska vara enklare att bygga på landsbygden. Moderaterna har också lagt fram ett förslag om landsbygdsstrategi.

– Vi tog fram uppdraget om en landsbygdsstrategi för att vi har en kommun som till stor del består av landsbygd. Det är inte bara fint och härligt med landsbygd utan det ska kunna fungera att leva och verka där. Landsbygden ska inte ha ett eget sidospår och behandlas på ett visst sätt, men det är viktigt att den uppmärksammas. Det får inte vara svårare att bo på landsbygden än i stan, det är en viktig hållpunkt, säger Emma Dahlin, M.

Hon säger vidare att partiet vill utveckla besöks- och turistnäringen, utveckla pendlingsmöjligheter och busstrafik samt har lagt en motion om aktivt skolval och utredning av skolskjutsreglementet.