Barbro Westerholm är med sina 85 år Sveriges äldsta riksdagsledamot. Nu kandiderar hon för en mandatperiod till för Liberalerna.

Tycker du att det behövs fler människor över 65 år i riksdagen?

– Ja. Inte för att driva äldrepolitik utan för att de behövs för sin livserfarenhet. Att kunna titta i backspegeln och förklara varför man är där man är i dag är bra, säger Barbro Westerholm.

Under onsdagen besökte hon Flen för att höra om Flens kommuns projekt Flera friska år i Flen. Projektet, som handlar om hälsosamt åldrande, riktar sig till människor vid pensioneringen.

– Friskvård är en bra satsning. Om vi arbetar med att effektivt skjuta upp ohälsa hos den här gruppen blir det inte så stort tryck på vård och omsorg.

Barbro Westerholm ser att friskvård för äldre är något som alla kommuner och landsting bör arbeta med.

– Det är nödvändigt. Men jag ser att i landstingen är många så akut sjuka så att landstingen inte hinner jobba med friskvård.

Hon säger vidare att Liberalerna ser den växande äldre åldergruppen som en outnyttjad resurs i samhället.

– Livserfarenhet är en tillgång. Årsrika är bättre på att lösa komplicerade konflikter än vad yngre är. Vi jobbar på att få arbetsgivare att se att årsrika är en tillgång.

Barbro Westerholm använder hellre ordet årsrika än äldre. Ordet pensionär tycker hon inte säger någonting om vem en person är. Hon vill lyfta frågan att många människor över 65 år är aktiva men verksamma inom oavlönad verksamhet som till exempel föreningar och anhörigvård.

– Jag skulle vilja att det redovisas i nationalräkenskaperna, inte för att människorna ska få betalt men för att man ska se att årsrika människor är en tillgång.