Arbetet med att få bruksområdet mer levande och attraktivt pågår för fullt. Den nya äventyrsbanan kan ses som ett första steg som kan hjälpa till när aktörer ska lockas till området.

‒Det är en av grundtankarna. Den är ett komplement till det vi ska göra, något som attraherar en stor del av familjen. Hälleforsnäs är en besöksort primärt till helger och sommaren, då blir det lite ärendeinriktat, säger Jan-Åke Henriksson, vd för Framtidsbruket.

Modellen för banan är hämtad från en liknande på Värmdö.

Artikelbild

Jonas Eriksson.

‒Det är en ganska billig grej för att få ut så pass mycket, den sköter sig i stort sett själv och är byggd mest i naturmaterial. Vi ska ha möte med det lokala föreningslivet om att ta lite ansvar för det här, meningen är att man ska kunna använda den utan att behöva ha vuxna eller instruktörer med sig, säger Henriksson.

Vad kostade den att bygga?

‒Under en halv miljon i alla fall.

Förutom äventyrsbanan finns det flera planer på aktiviteter på fältet bredvid Lager 157.

Artikelbild

Emilia Forselius testade banan.

‒Vi har planer på ett utegym, ett sådant man lyfter stockar och annat med. Vi skissar på olika modeller, ganska enkla grejer att få till, det får inte vara för dyrt, vi har inte hur mycket pengar som helst. Sedan tänkte vi också få till en frisbeebana, så det finns saker att göra, det är det vi behöver om vi ska kunna bedriva handel här, säger Henriksson som också vill bygga en klättervägg inomhus och ser det intilliggande bergrummet som en plats med många möjligheter för olika events.

‒Banan går att använda för kickoff och skolan kan använda den. Vi håller på och rustar upp i lokalen ovanför Jürss mejeri och har planer på ett vandrarhem. Allt detta gör att man har bättre förutsättningar att locka hit både föreningsliv, företag och skolor inte minst.

Artikelbild

Nils Karlsson tar sig en tur i linbanan och ger den med beröm godkänt.

Jonas Eriksson, från företaget Northern Hemisphere som har byggt banan, var på plats under invigningen.

‒Vi började bygga i augusti och det är kul att se glädjen och höra kommentarerna från barnen när det nu är klart. Jag är nöjd med hur det blev, det behövdes göras en hel del markarbeten men vi har fått mycket bra hjälp från kommunen, säger han.