Flens kommun har vidtagit ett flertal åtgärder för att undvika smittspridning, en av dessa är att se över möjligheterna till att nämnder och styrelser kan sköta sammanträden digitalt. Torsdagens fullmäktige kommer dock att genomföras på traditionellt vis klockan 18 på aktivitetshuset skjortan.

Sammanträdet i februari ställdes in på grund av få punkter, att ställa in även mars månads sammanträde var aldrig aktuellt menar kommunchefen Håkan Bergsten.

– Anledningen till det är att vi formellt måste utse kommunstyrelsens ordförande, säger han.

Anders Berglöv (S) lämnar sitt uppdrag och Socialdemokraterna har nominerat Ann-Charlotte Munter som hans ersättare.