På tidningens valsajt frågan om de kunde lova att det blir fler bussturer mellan Malmköping och Strängnäs under vardagar, vilket samtliga partier svarade på utom Miljöpartiet.

Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna svarade ja på frågan medan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna valde det motsatta svaret.

För Kristdemokraterna, som svarat ja, handlar det om möjligheten att kunna nå arbetsmarknaden i Strängnäs.

– Vi ser över de turerna mellan de orter där vi har arbetsmarknad och pendlare och ser att det finns ett behov av fler turer mellan Malmköping och Strängnäs, eftersom det finns en arbetsmarknad där som vi måste kunna nå. Det är en arbetsmarknad som för tillfället är ganska onåbar för oss, säger Anna Jernemalm, gruppledare för Kristdemokraterna i Flen.

Men hon tillägger att det inte är upp till partiet att införa fler bussturer. Det beslutet fattas av kollektivtrafikmyndigheten. Men Anna Jernemalm lovar att ta med turen i trafikbeställningen.

– Ja, vi kan lova att arbeta för att utöka turerna, men vi kan inte på egen hand sätta in en tur. Det är så tråkigt att säga att det är upp till kollektivtrafikmyndigheten, men tyvärr så är det så.

– Det vi kan lova är att vi kan ta med den i vår trafikbeställning, vilket vi har gjort tidigare också. Vi lägger alltid en beställning på vilka turer vi vill öka, och då får man en viss procent av de turerna. Vi ser att Strängnästuren är en tur som behöver prioriteras och ser det absolut som en nödvändighet för att kunna nå arbetsmarknaden i Strängnäs.

Även Liberalerna och Moderaterna har svarat ja på frågan.

Oxana Erixon, ordförande för Liberalerna i Flen, menar att direktlinjerna mellan orterna är för få och begränsar pendlingsmöjligheterna för invånare som bor i till exempel Dunker.

"Frågor om kommunikationer mellan olika orter är återkommande på ett eller annat sätt. Detta visar tydligt att behovet och intresset för förbättring är stort", skriver Oxana Erixon i sitt svar.

Moderaterna däremot, hävdar att turerna endast kan utökas om resandet ökar. Trots att gruppledaren Magnus Leivik har svarat ja på frågan, tillägger han att en utökad turtäthet måste hänga ihop med att fler reser.

Socialdemokraterna lovar inte att det införs fler turer och hänvisar till att det är Sörmlands kollektivtrafikmyndighet som fattar beslut i frågan. Men kommunalråd Anders Berglöv (S) menar att de kommer att driva frågan om en förbättrad busstrafik till Strängnäs. Detsamma gäller Vänsterpartiet, Centerpartiet och Sverigedemokraterna, som också svarat nej, men tillägger de kommer att driva frågan om en förbättrad kollektivtrafik.

– Jag tror att det kan finnas ett behov av att tillämpa bättre pendlingsmöjligheter mellan de delar av Sörmland som inte har något järnvägssamband. Detta skulle underlätta pendlingsmöjligheter för invånare i Flens kommun genom att en sådan tur skulle passera såväl Flen som Malmköping. Men kan vi inte lova en sådan sak från kommunens sida då vi inte äger frågan, säger Anders Berglöv (S).