‒Jag har fått flera nya vänner. När vi kom hit först så kunde vi lite svenska. Nu har vi lärt oss så mycket. Jag blir glad av att vara här!

Det säger Judit Tedros. Hon kommer från Eritrea men har varit i Sverige i ungefär ett år och åtta månader. Judit Tedros sitter i en soffa i Folkets hus i Hälleforsnäs, med ena armen om sin dotter, och läser en text om Sverige. Judit Tedros har kommit till Långsjö teaters tisdagsträffar sedan de startade i oktober. Tisdagsträffarna är en del av projektet "Du spelar roll", som är en så kallad tidig insats för asylsökande som drivs i projektform av Långsjö teater med finansiellt medel från länsstyrelsen.

‒Som asylsökande har man inte rätt till SFI (svenska för invandrare) och hamnar utanför många system. Många är i ett tillstånd där de befinner sig mittemellan, säger Annika Lykta, projektledare.

Projektets fokus är att erbjuda människor som söker asyl i Sverige en plats där de får möjlighet att prata och mötas, träna det svenska språket och testa olika sociala situationer i en trygg kontext. Aktiviteterna har förändrats över tid, och kan skifta från vecka till vecka.

‒Deltagarna är på olika språknivåer, och har också olika önskemål om vad de vill göra. När det har varit många barnfamiljer har vi exempelvis haft mycket lekar. Men vi har ibland också spelat rollspel, som hur man går och handlar i affär, fortsätter Annika Lykta.

‒Sen fick vi gå till Coop och köpa bröd och smör med rapsolja. Vi skulle också fråga personalen om de kunde hjälpa oss. Och vi tränar på att läsa, att prata, och att hälsa, säger Judit Tedros.

Valet av aktivitet ska utgå ifrån deltagarnas önskemål och behov, samt antalet deltagare på plats, som kan skifta från 15 personer till två per gång.

‒Men det viktigaste, det som inte ska förändras, det är att vi är här varje tisdag. Vi ska stanna kvar, säger Maria Beky Winnerstam, som också är projektledare.

Båda projektledarna har erfarenhet av att arbeta med integrationsprojekt och Långsjö teater har ett övergripande fokus på ekologisk och social hållbarhet.

‒ Långsjö teater hade länge velat starta ett projekt som detta. Vi såg länsstyrelsens utlysning om finansiella medel till tidiga insatser för asylsökande, och vi sökte, säger Maria Beky Winnerstam.

I nuläget ska projektet fortsätta till november 2018. Men Annika Lykta och Maria Beky Winnerstam hoppas att de kommer att kunna fortsätta eftersom projektet hittills fått mycket uppskattning. Men än vet de inte riktigt i vilken skepnad. Däremot är de säkra på att projektets byggstenar ska fortsätta vara centrala.

‒Vi ska vara en positiv kraft. Vår styrka är att vi skapar relationer på våra möten, mellan olika verksamheter och mellan våra deltagare och det lokala samhället, säger Maria Beky Winnerstam, och fortsätter:

‒Och framförallt är det viktigt att se att man inte kan mäta framgång i kvantitet. Om vi har lyckats förändra till det bättre för en person så har vi lyckats.