Vid en tillsyn som Skolinspektionen genomfört i Flens kommun under hösten framkom det att modersmålsundervisning inte erbjöds så som den enligt skollagen ska göra.

Enligt skolförordningen ska alla de elever som behöver studiehandledning på sitt modermål få det. Men kommunen har, enligt uppgifter till Skolinspektionen, inte kunnat erbjuda detta då de inte kunnat rekrytera människor med rätt kompetens.

Skolinspektionen bedömer också att arbetet kring att dokumentera kvalitetsarbete och följa upp resultat gällande förskoleklasser i kommunen brister.

Skolinspektionen ger nu Flens kommun till den 22 mars att åtgärda bristerna.