Anette Holmqvist arbetade som skolbibliotekarie på ett gymnasium i Stockholm när hon 1999 anställdes av skolverket, för att bygga upp en plattform för källkritik på internet, som fick namnet "Kolla källan".