Forskningsrapporterna är tydliga, var fjärde svensk når inte läroplansmålen i svenska årskurs nio och en av sex elever i klass två har svårigheter att läsa.

‒Vi får jättedåliga resultat och har försökt göra insatser men våra elever ligger otroligt lågt i tester som görs i hela Sverige och vi når inte alla elever. Det är ett otroligt viktigt område, kan du inte läsa ordentligt tappar du i vartenda ämne, säger specialpedagogen Lena Hagelberg som tillsammans med tolv lärare och tre speciallärare ska genomföra projektet.

Receptet till framgång stavas en extra schemalagd halvtimme i veckan dedikerad till att förbättra läsförståelsen.

Artikelbild

Ronja Olofsson i klass 9E är en av alla skolans elever som nu får en extra halvtimmes läsförståelselektion i veckan.

Lektionerna är uppbyggda efter metoden att eleverna tittar på titeln och reflekterar över vad texten kan tänkas handla om och om det är exempelvis är faktatext, prosa eller annat.

Vidare pratar man om svårare ord och klargör dem med bilder och eleverna sammanfattar vad som är viktigt för att kunna återberätta. De svarar även på frågor som ska visa om de förstått vad de läst eller inte.

‒På lektionerna ska man jobba aktivt med att förstå texten, säger Hagelberg.

Lektionen är obligatorisk och gäller alla i årskurs 7 till 9 men kommer inte utan prövning för lärarna.

‒Utmaningen är att få eleverna att förstå att det här är viktigt, att de tar det på allvar och förstår att det är en hjälp.

Inget betyg delas ut för läsförståelselektionerna.

‒Det har tydligen redan kommit frågor om det. Får man inte betyg blir inte halvtimmen viktig för dem, frågan är då om vi kan få alla att gå på dem men det hoppas vi verkligen att vi kan. Vi hoppas att det ska visa sig i alla ämnen och att de ska inse att de lär sig mer ord och lyckas bättre i studierna när de förstår texter bättre och får rikare ordförråd, säger Hagelberg.

Projektet pågår hela läsåret.

‒Vi gör tester varje höst och hoppas se resultaten bli bättre och bättre. Om vi lyckas kanske vi förlänger det, säger Lena Hagelberg.