Martina Lagerbäck är lärare inom ämnena NO och teknik upp till årskurs sex. Hon använder hemsidan Teknikspanarna inom sin undervisning i teknik och det var där hon hittade informationen om stipendiet.

‒Hemsidan drivs av Teknikföretagen och där finns det information och videos som jag använder i mina lektioner. I början av mars hittade jag att de även delar ut ett stipendium, berättar läraren.

Stipendiet är på 10 000 kronor och delas ut till 50 skolor över hela landet.

‒Det som krävdes var att man skrev en motivering om vad man skulle använda pengarna till, säger Martina Lagerbäck.

Under onsdagen förra veckan fick läraren reda på att hon tilldelats stipendiet.

‒Jag möttes av ett mail direkt när jag började jobba - jag blev verkligen jätteglad.

I sin motivering till varför hon och Europaskolan skulle tilldelas priset la hon vikt på den bristande kunskapen inom programmering hos lärare.

‒Det jag skrev var att pengarna kommer att gå till att fortbilda mig och den andra läraren inom teknik på skolan inom programmering. Det är nu sagt att programmering ska lyftas in i läroplanen i både teknik och matematik. Men jag har ingen större kunskap inom det ämnet och måste då få det innan jag kan lära ut till eleverna, säger läraren.

Europaskolan har valt att lägga pengar på teknik- och NO-ämnena tidigare. I höstas flyttade dess lektioner in i nyrenoverade salar i anslutning till resten av verksamheten.

Men Martina Lagerbäck säger att teknik ofta är ett ämne som brukar få stå tillbaka när investeringar ska göras.

‒Generellt är det så att det inte läggs så mycket pengar på teknikämnet. Folk tror att man bara bygger med glasspinnar på våra lektioner, säger Martina Lagerbäck och fortsätter:

‒Det gör vi faktiskt också, men det är väldigt mycket mer och nu kommer ämnet att bli ännu viktigare när programmering blir en stor del av det.