”Nu ska det inte bli några halvmesyrer. Flen ska ingå i VSR.”

Så sa en röst i förstudien av fördjupad samverkan som KFV-kommunernas politiska ledningar beställde 2017. Konsultföretaget Prosperos slutsats var glasklar: Västra Sörmlands räddningstjänst, VSR, och Räddningstjänsten i Flen bör slå sig ihop, till exempel i ett kommunalförbund. Därtill bör de samarbeta mer med andra räddningstjänster i regionen.

Det skulle enligt förstudien öka den operativa slagkraften i KFV-regionen, förenkla rekryteringen av såväl specialister som beredskappersonal och ge ett mer samlat grepp över det olycksförebyggande arbetet lokalt.

Men nu backar Flen ur den utredning som kommunerna har arbetat med under våren.

– Grunden var att utifrån förstudien gå vidare och titta på förutsättningarna för samverkan. Efter hand har vi konstaterat att vi har olika utgångspunkter och att utredningen har gått mot ett gemensamt kommunalförbund. Det ser vi inte som en framgångsväg, säger Flens kommunchef Håkan Bergsten.

Varför? Det vill han inte gå in på, säger han.

– Jag tänker inte heller gå in i detalj i de andra två kommunernas ställningstagande.

Katrineholms kommunalråd Göran Dahlström (S) respekterar Flens beslut men bekräftar oenigheten kring formen för samverkan. Han tror att Flen är rädd att Katrineholm proportionerligt skulle dominera en politiskt tillsatt förbundsdirektion.

– Men vi kan inte släppa ifrån oss en sådan majoritet. Att verksamheten skulle ha sin utgångspunkt i Katrineholms och Vingåkers nya brandsstation har varit en annan förutsättning. Flen får väl komma igen om 25 år. Vi tar inget mer initiativ.

Därmed läggs utredningen ner. Planerna på en sammanslagning skrotas.

– Jag har uppfattat det så. Däremot stänger det ingen dörr för fortsatt samverkan mellan oss och Flen. Vi samverkar redan och har ett gott klimat, säger VSR:s förbundschef Anette Lundin.

Bergsten ser inte heller några konsekvenser för ett fortsatt samarbete.

Katrineholms kommunstyrelse har nu gett VSR grönt ljus att söka samverkan på annat håll. Ett avtal om högre ledning med Räddningstjänsten i Östra Götaland, RTÖG, är under uppsegling. Det innebär bland annat att VSR får sin räddningschef i beredskap i Östergötland och att insatserna i västra Sörmland ska styras genom RTÖG:s larmcentral.

Sådan samverkan för bättre beredskap och tydligare ledning vid stora insatser blev ett nationellt påbud efter den omfattande skogsbranden i Västmanland 2014. Behovet förstärks av utvecklingen mot mer extremt väder, ökat befolkningstryck, social oro i samhället och terrorhotet.