De 21 platser som Flens kommun har på korttidsboendet Heden i Malmköping räcker inte. Efterfrågan är stor och kön växer. För att kunna erbjuda fler platser och lätta på trycket har kommunen nu träffat avtal med Vikingens vårdhem i Malmköping och Isabellagården i Strängnäs. Totalt handlar det om åtta nya platser till kommunen förfogande.

– Det är stor efterfrågan i dag, det är därför vi har valt att göra på det här sättet, säger Camilla Söderman, avdelningschef för äldreomsorgen på Flens kommun.

Platserna finns att tillgå från och med den andra juli fram till september, men en förlängning kan bli aktuell.

– Behovet kan växla väldigt mycket, ibland har vi bara fyra på vårt korttidsboende och ibland har vi behov av mycket mer än vad vi har platser för. I september får man ta en utvärdering och se hur det ser ut. Ser vi då att vi har ytterligare behov får man ta en diskussion och se om vi behöver förlänga ett avtal eller inte, säger Camilla Söderman.

De nya vårdplatserna finns utanför kommunens ordinarie verksamhet, men vården är densamma, enligt Camilla Söderman.

– Det enda som skiljer är det geografiska avståndet till Strängnäs. Vikingen ligger ju väldigt nära Heden.